Istoria juridică a clubului, de la CSA la AFC la FC Steaua SA

de | iunie 27, 2017

În speță avem de a face cu 3 persoane juridice distincte:

 1. Unitatea militară 02301 alias Clubul Sportiv al Armatei “Steaua București”, persoană juridică de drept public subordonată MapN  fondată în iunie 1947, cod unic de identificare 4267281.
 2. Asociația Fotbal Club Steaua București,  persoană juridică de drept privat fondată în iulie 1998 de către 89 de particulari în baza legii 21/1924 – în prezent radiată, a avut codul unic de identificare 10813400.
 3. SC Fotbal Club Steaua București SA, persoană juridică de drept privat fondată în februarie 2003 de către AFC Steaua, George Becali, Lucian Becali, Victor Pițurcă și Viorel Păunescu, cod unic de identificare 15224430.

Faza I trecerea de la CSA la AFC în 1998

Conform site-ului CSA-ului :

În drept au fost incidente prevederile capitolului v reorganizarea persoanei juridice din codul civil vechi aflat atunci în vigoare.

 • Art.174 – noțiunea
  Reorganizarea persoanei juridice este operațiunea juridică ce
  implică una sau mai multe persoane juridice și care produce efecte
  creatoare, modificatoare ori de încetare a lor.
 • Art.175 – modurile de reorganizare
  (1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune,
  prin divizare sau prin transformare.
  (2) Reorganizarea se face cu respectarea condițiilor prevăzute pentru
  dobândirea personalității juridice, în afară de cazurile în
  care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel.
 • Art.178 – Divizarea
  (1) Divizarea poate fi totală sau parțială.
  (2) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei
  persoane juridice între două sau mai multe persoane juridice care există sau care iau, astfel, ființă.
  (3) Divizarea parțială constă în desprinderea unei părți din patrimoniul unei persoane juridice, care își menține ființa, și în transmiterea acestei părți către una sau mai multe persoane juridice care există sau care se înființează în acest fel.

În sensul celor afirmate mai sus stă dovadă protocolul m21  încheiat în martie 1999 între CSA și AFC, în special punctul 12:

 • „12. Datoriile și creanțele CSA Steaua și ale fostei secții de fotbal profesionist, contracte anterior datei de 8 iulie 1998 în exclusivitate pentru componenții echipei de fotbal, tehnicieni și antrenori, precum și cele legate de participarea echipei la competițiile interne și internaționale, vor fi preluate de Asociația Fotbal Club Steaua București în baza unei convenții. Mijloacele fixe și mijloacele circulante existente în gestiunea fostei secții de fotbal profesionist a Clubului Sportiv al Armatei Steaua la data semnării protocolului vor fi preluate de Asociația Fotbal Club Steaua pe baza unui proces-verbal de predare-primire distinct.”

Faza II trecerea de la AFC la FCSB în 2003

În mai 2000 apare în monitorul oficial Legea 69 – legea educației fizice și sportului

La articolul 42 se menționează că ligile profesioniste de fotbal sunt alcătuite din asocierea cluburilor profesioniste de fotbal.

Modul în care un club este considerat profesionist sau devine profesionist este definit la articolele 31 și 32.

Art. 31. – (1) Cluburile sportive, organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept obiect de activitate participarea la competiţii sportive profesioniste, promovarea şi dezvoltarea activităţilor sportive, precum şi alte activităţi legate sau derivate din obiectul lor social.

(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.

(3) Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile cuprinse în prezenta lege.

(4) Pentru participarea la competiţiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie să se afilieze la federaţia sportivă naţională respectivă şi, după caz, la Liga profesionistă respectivă.

Art. 32. – (1) Capitalul social iniţial al cluburilor sportive profesioniste, constituite ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni prin reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea patrimoniului net dobândit legal şi existent la data constituirii societăţii comerciale sportive pe acţiuni, precum şi prin aport în natură şi în numerar.

(2) Sumele rezultate din vânzarea acţiunilor, determinate până la nivelul patrimoniului net existent, se varsă în contul federaţiilor sportive, în vederea constituirii unor fonduri cu destinaţie exclusivă pentru sport, creării sau dezvoltării infrastructurii naţionale a ramurii sportive respective.

(3) Valoarea nominală a unei acţiuni, precum şi nivelul minim al capitalului social al cluburilor sportive profesioniste, constituite sau reorganizate în baza prezentei legi, se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Transformarea cluburilor existente în societăţi comerciale sportive pe acţiuni se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Regulamentul de aplicare a legii 69/2000 este H.G. 884/2001 care prevede la articolul 56 următoarele:

 • ART. 56  Cluburile sportive existente se pot transforma în societăţi comerciale sportive pe acţiuni în baza hotărârii adunării generale, cu avizul federaţiei sportive naţionale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Despre existența hotărârii  cerută de lege se vorbește în motivarea curții de apel în recentul proces privind numele clubului (paginile 5-6).

Lista de jucători aflați  pe anexa din tranzacția extrajudiciară menționată de instanță este aceasta:

Începând cu anul 2000 asociația a început să împrumute bani de la persoana fizică George Becali. În contractele de împrumut AFC-ul preciza că “Împrumuturile nu sunt purtătoare de dobândă, nu sunt returnabile prin decontări bancare sau prin casieria clubului și vor fi acoperite din vânzarea de acțiuni cu ocazia constituirii societății comerciale ce va fi înființată de Asociația Fotbal Club Steaua, ca acționar majoritar, conform hotărârii Adunării Generale din 10.04.2000. De asemenea, asocierile in participațiune vor fi acoperite în mod identic”.

Văzând că apariția respectivei societăți întârzie, George Becali a impus începând din  2001 clauze prin care în cazul în care asociația nu înmatricula societatea comercială în termen de 90 de zile de la acordarea creditelor el urma să execute garanția prevăzută în contract, constând în drepturile federative ale unor jucători. Astfel în decurs de doi ani prin nerespectare acestor obligații de către asociație George Becali a devenit proprietarul jucătorilor aflați pe lista de mai sus.

În ianuarie 2003, când a avut loc adunare care a dus la înființarea FC Steaua SA, lotul AFC Steaua era format, pe lângă jucătorii lui Becali, din Trică( ale cărui drepturi federative aparțineau de SPET SRL- o societate controlată de Păunescu) Miu (al cărui contract expira în vara acelui an) și Răchită (proaspăt transferat la 33 de ani). Ca atare, chiar dacă nu ar fi existat cerința legal ca toate cluburile profesioniste să se transforme în societăți comerciale situația economică a AFC-ului ar fi impus-o oricum această reorganizare, întrucât clubul nu mai avea nici bani și nici jucători cu care să gireze pentru noi împrumuturi.

În ceea ce privește rolul celor 3 ofițeri Bădălan, Zisu și Pigui în cadru AFC-ului, el este explicat într-un interviu recent (ianuarie 2017) de către colonelul Roșu (comandat al CSA-ului în acel moment).

“Oricum, eu nu aveam ce să-i dau lui! Eu, drept comandant al clubului Steaua, făceam parte din Consiliul de Administrație pentru că ministrul dăduse ordin cu o lună și ceva înainte să nu mai facă parte din acest Consiliu generalul Pigui, generalul Bădălan și colonelul Zisu. Atunci a hotărât să facă parte doar comandantul clubului, care eram eu, pentru că aveam acolo baza materială. Ăsta e motivul pentru care eu am participat acolo. Oricum, nu aveam de ce să mă împotrivesc acestui lucru. Echipa deja fusese cedată de Babiuc lui Păunescu.”

Că lucrurile stăteau așa se vede și din funcțiile celor 3 în armată. Zisu era șeful Direcției Administrare și Servicii din MapN, Pigui era șeful Direcției Domenii și Infrastructuri, iar Bădălan era șeful Statului Major al Forțelor Terestre. Niciunul dintre ei nu avea legătură cu echipa de fotbal sau cu sportul în general, fiind doar niște înalți ofițeri trimiși de ministru în consiliul de administrare al AFC-ului pentru a veghea la folosirea judicioasă a bazei din Ghencea ce fusese cedată gratuit asociației pe o perioadă de 20 de ani.

Concluzii

Cele două transformări juridice au fost cauzate pe de o parte de necesități legale (circulara UEFA din 1998 și legea sportului din 2000), iar pe de alta de necesități financiare (situația dezastruoasă a CSA-ului în anii ’90 și debitele pe care AFC Steaua le avea față de Becali la începutul anilor 2000).

Obligarea  cluburilor prin lege de a se transforma din organizații non-profit în societăți comerciale nici măcar nu este vreo invenție românească. În Italia s-a întâmplat în 1996. Potrivit site-ului juridic dirrito24:

 • „L’obbligo delle società sportive di costituirsi in società commerciali è stato voluto dalla FIGC nel 1966 per l’iscrizione ai campionati di competenza, asserendo che la funzione tipica dell’ associazione sportiva era ormai superata a favore di una più idonea costituzione delle stesse in società commerciali. Questo tipo di richiesta venne però delegittimata dalla Giurisprudenza di merito e solo successivamente, con la L. 586/1996 intervenuta per modificare la L. 91/81 sul professionismo sportivo in virtù della dirompente sentenza Bosman del 1995, si giunse alla definitiva trasformazione, nel professionismo, da associazioni a società commerciali.”
 • Tradus: „„Obligația societății sportive de a se constitui în societăți comerciale a fost dorită de federația italiană încă din 1966 pentru înscrierea în campionat, motivându-se că funcțiile tipice ale unor asociații sportive erau inferioare  celor ale unor societăți comerciale. Acest tip de cerere venea însă în contradicție cu meritul sportiv [multe cluburi neavând cum să facă trecerea într-un timp scurt] așa că abia odată cu legea 586/1996 care a modificat legea 91/1981 în privința sportului profesionist ca urmare a cazului perturbator Bosman din 1995 s-a ajuns la transformarea definitivă, în sfera profesionismului, de la asociații la societăți comerciale.”

Există evident și cazuri celebre. Spre exemplu Juventus a fost înființat în 1897 drept associazione polisportiva Sport-Club Juventus și a trecut prin mai multe transformări juridice. Actuala persoană juridică sub care echipa de fotbal își desfășoară activitatea, Juventus Football Club S.p.A. (societa per azioni), a fost fondată pe 27 iunie 1967.

impo.jpg

Siegfried
Membru înregistrat fcsteaua.ro din 30 octombrie 2011.

 

Image result for baza sportiva fcsb steaua berceni 2017

70 de comentarii la „Istoria juridică a clubului, de la CSA la AFC la FC Steaua SA

 1. Micutul Fabian

  Am doua intrebari pentru autorul articolului.

  Care circulara UEFA din 1998? Cu link, daca se poate. Daca exista.
  Unde scrie clar ca Becali a preluat Steaua Bucuresti? Pentru ca eu vad in acele documente ca zice doar ca partile au infiintat o NOUA societate comerciala si ca au votat ca ea sa fie numita SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA.

 2. blaugrana86

  Chestii care s-au intamplat in 99 si 2003 care sunt stiute inca de pe atunci (nu a fost nimic secret). În orice caz felicitari ptr articol, poate inca mai exista lume care si dupa 14 ani nu stia aceste notiuni

 3. blaugrana86

  Si bineînțeles ca apar si nelipsitii hateri. Bai pepe fabian, indiferent daca a existat acea circulara sau nu, indiferent de care au fost cauzele la acel moment, consecintele exista, lucrurile s-au intamplat, nu le poti nega. Persoana juridica AFC care detinea fosta sectie de fotbal a CSA a infiintat societatea pe actiuni FCSB SA. Care sectie de fotbal, tot de atunci ni se spune ca nu mai avea nici o treaba cu MApN, deci nici cu CSA
  „După publicarea O.G. nr.26/2000, care a abrogat Legea nr. 21/1924, A.F.C. “Steaua Bucureşti” a ieşit de sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale.”

  Negru pe alb, din 2000 echipa de fotbal “Steaua Bucureşti” nu mai apartinea cu absolut nimic de MApN, implicit de CSA. Era 100% a AFC, nu imprumutata sau data in administrare.
  În anul 2003, în temeiul O.G. nr. 26/2000, a fost înfiinţată Societatea Comercială Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A.

  Mai citeste articolul de 2-3 ori si baga-l si in google translate poate te ajuta sa intelegi

 4. alexutz2007

  blaugrana86 nu te obosi sa-i explici pentru ca oricum nu va accepta. Toti stim ca FCSB este Steaua(chiar si fara marca) pentru ca altceva nu avea de vanzare AFC in afara de Steaua si o imprimanta.
  Ray stiu ca ai mai scris articole si in trecut dar te rog daca vrei sa mai publici inca o data tot ce s-a semnat intre AFC si CSA ca sa se vada clar si pentru prostuti ca AFC a primit palmaresul.

 5. Micutul Fabian

  Foarte multe comentarii, dar nimeni nu POATE sa raspunda la cele doua intrebari.

  Blaugrana86
  Poti sa imi arati documentul care spune ca AFC detinea fosta sectie de fotbal a Stelei?

  1. vasglo

   @Micutul Fabian
   Cata minte ii trebuie unuia care mai cere „docoment” dupa ce cel in cauza (CSA) declara ritos pe site-ul lui ca a dat la AFC sectia de fotbal in 1989.?! Chiar sa nu insemne nimic in judecata unor faptul ca de atunci CSA nu a mai avut sectie de fotbal si se chinuie abia acum, in 2017, sa-si faca iar una?!…

   1. Micutul Fabian

    M-am uitat, pentru a-ti face pe plac, dar nu scrie nicaieri ca Steaua ar fi vandut/transferat definitiv ceva catre AFC Steaua Bucuresti. Poate mi-a scapat. Asa ca arata-mi tu unde scrie asta.

  2. cozmadinu

   Fabian tu esti prost sau te prefaci ? pai cand spune pe siteul csa :”pt continuarea traditiei…..csa si mapn au decis ca activitatea sa continuie sub forma unei asociatii…afc steaua etc.”
   citeste tu singur ca e prima captura. ce naiba ma, sustinatorii proiectului clonei csa sunt toti asa bolovani ?

 6. kla2005

  E pacat ca CSA s-a coborat la mintea lui Talpa Iute si au dus in trivial disputa pe bani.
  Toata lumea stie ca pe Jijinho daca-l zgandaresti in orgoliu nu mai ai cu cine sa te intelegi!

  Decat se le mai dea bani, a aruncat milioane sa-si faca baza de la zero!!!

  Au gasit ei chichita pe PROPRIETATE INTELECTUALA….asta tot uitati voi talpanistilor, NU PE LINIE SPORTIVA/COMERCIALA/ETC si semnul grafic STEAUA apartine CSA!

  Sa asteptam sa vedem evolutia! Pana la urma se va recastiga numele si toata tevatura este zadarnica!
  Eu as fi denumit societatea Steaua 1947 Bucuresti SA si cu asta-basta!
  As fi inregistrat toate combinatiile posibile drept SEMNE GRAFICE si La revedere!

  Dah, nah, amu cautam „docomentul”!
  Mie sa-mi dea CSA „docomentul” prin care demonstreaza ca e echipa lor!
  Sa scoata „docomentul” prin care spun ca au „dat-o” amanet la Asociatie!
  Sa scoata „docomentul” prin care demonstreaza ca au platit toate datoriile la zi ale fostei sectii a clubului!
  Sau au instrainat numai datoriile catre asociatie, iar jucatorii transferati si locul cedat GRATUIT erau in gluma cedate?

  Au reusit sa terfeleasca complet „semnul grafic” si „marca notorie” STEAUA!

  1. xray Autor articol

   De asta e și placa „a furat ciobanul Steaua”. Nu i-a dat AFC nicio Steaua lui Becali!
   I-a dat lui Becali 51% din acțiunile clubului FC Steaua deținut de AFC.
   Deci, dovada este în acțiunile primite!

 7. mq-messi

  Eu zic sa-si vada fiecare de treaba lui, nu de alta, dar suntem suporteri, nu avocati etc. Vorbim peste un an cand se va tine cont de istoria fiecarui club la calculul coefcientul. Pana atunci, va urez distractie placuta la meciurile fc fcsb; nu plange nimeni dupa voi, dimpotriva, putem sa ne desfasuram mult mai bine fara jobenari si samantari.
  PS: dupa cum vedeti in ultimele zile, se pune mare accent pe echipele de traditie, pe identitatea lor. Ce traditie are fc fcsb, echipa care se antreneaza in berceni si joaca mai sus de piata muncii? Singura identitate pe care o aveti e aceea de jucarie a lui gigi becali.

  1. 7even

   Ce se va întâmpla dacă la anul, actuala echipa va fi considerată continuatoarea celei care a câștigat UCL?
   Recunoașteți că ați greșit și veți susține actuala echipă sau veți considera că dețineți adevărul absolut, peste FRF și UEFA și continuați pe drumul deja ales?

   1. Micutul Fabian

    Asa ziceati si acum 3 ani, cand spuneati ca „ce o sa faceti cand becali o sa recastige marca”. Si la fel faceati si anul trecut, cand ziceati de nume. Acum ati trecut la palmares. Totusi, dupa mai multe autogoluri, nu ar fi timpul sa va intrebati ce o sa faceti voi in momentul in care ciobanul nu o sa mai poata folosi nici palmaresul Stelei?

    Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar sper ca stiti cum sunt numiti acei oameni care fac in mod repetat acelasi lucru, asteptand rezultate diferite.

    1. kla2005

     @micutul fabian
     Ce facem anul trecut?
     Nimeni nu isi inchipuia ca steaua este un semn grafic in conceptia instantelor si daca vrei sa folosesti numele steaua tre sa platesti armatei romane…
     Inca mai sunt cai de lupta si sper sa le duca pana la capat, pt ca repet: marca este diferita de numele comercial!
     si ia uita-te ce a zis tribunalul Dolj despre palmares si continuitate, bine in cazul Universitatii Craiova, dar ideea e ca instanta respectiva a cerut punct de vedere de la FRF, informatii de la Liga, etc. s-a informat si a decis ca sunt legate inseparabil.
     Amu’ daca Armata nu mai vrea sa scrie Steaua in dreptul CCE…e fix problema ei!

     1. Micutul Fabian

      Nu ma intereseaza Craiova, ci Steaua. Nici pe tine nu ar trebui sa te intereseze. Pentru ca nu e obligatoriu ca cele doua cazuri sa fie asemanatoare. Un avocat ti-ar putea explica asta. Daca tu esti nascut in 2005, probabil ca nu ai prins tot ce s-a intamplat in ultimii 17 ani, adica dupa 2000. Dar nu cred ca nu esti la curent cu faptul ca Becali e un hot dovedit, condamnat deja la puscarie. Si atunci te intreb pe tine. Ce te face pe tine sa garantezi pentru becali?

    2. 7even

     Nu știu cine a susținut că va fi recuperată marca, ținând cont de faptul că această a fost pierdută în instanță pe o decizie definitivă.
     Legat de nume, decizia este abuzivă, ilogică chiar și imorală. Cum ar fi ca FC Barcelona sau AC Milano să dea în judecată orașele să-și schimbe numele că ei au înregistrat ca marca notorie numele. Personal, nu am încredere prea mare în deciziile justiției din țara noastră pentru că este mult prea coruptă și părtinitoare. Nu am zis că nu respect deciziile, doar că nu sunt e acord cu ele. Dovezi în acest sens sunt cu sutele.
     Dintotdeauna discuția a fost pe palmares, nu de azi, de ieri.
     Și aceleași întrebări pentru voi: dacă nu exista o decizie definitivă în instanță că asta nu ar fi echipa adevărată STEAUA, de ce voi susțineți contrariul?
     Dacă asta nu este STEAUA, de ce ar fi putut fi pentru 10% din venituri?
     Să vedem cum ne va considera UEFA și atunci o tabără va trebui să își schimbe poziția (bineînțeles dacă are coloană vertebrală).
     Și ca de final, CSU Craiova este adevărată „U”? Este exact situația echipei CSA cu Lăcătuș

     1. Micutul Fabian

      Tu nu intelegi ce inseamna o marca. Exemplul dat de tine e unul nerealist. FC Barcelona nu poate da in judecata orasul Barcelona, deoarece orasul Barcelona nu foloseste marca „FC Barcelona”. Daca tu ti-ai face o echipa numita FC Barcelona Bucuresti, te asigur ca vei primi o scrisoare de la adevarata FC Barcelona, cerandu-ti sa opresti ceea ce faci.

      Tu continui sa imi pui mie intrebari, dar nu ai raspuns la intrebarea mea. Promit sa iti raspund la toate intrebarile, imediat ce imi dai si tu un raspuns.

      Pana atunci, te rog sa tii cont de faptul ca nu UEFA decide cui ii apartine identitatea Stelei.

     2. cristi-lazio

      @Fabian, nici daca ti-ai face o echipa care s-ar numi Fc Barcelona Bucuresti nu ar avea ce sa-ti faca, in schimb daca tu, dupa ce ai creat acea echipa, incepi sa te lauzi ca ai castigat campionatele si Ligile Campionilor pe care adevarata Barcelona le-a castigat, vezi azi FCFCSB, atunci sigur vei avea un proces. De fapt asta nu inteleg multi, problema nu este substantivul comun Steaua, ci faptul ca ei pretind ca sunt Steaua Bucuresti. Juventus Colentina nu are probleme, pentru ca nu e, dar nici nu pretinde ca e Juventus Torino.. Sper ca am fost destul de clar 🙂

 8. alexutz2007

  Ray niciodata cei de la CSA nu vor recunoaste ca de fapt ei sunt doar o clona cu numele de Steaua la fel ca si CS U. Inventeaza tot felul de scuze doar ca sa vina prostanii la meci sa le umfle conturile. Au adus cativa fosti jucatori care au scris istorie si au profitat de faptul ca o parte din peluze nu-l suporta pe Becali. In 2003 nu era asa de mare mirosul de cascaval si nu prezenta interes mai ales ca AFC era si plina de datorii.
  Messi FCSB are o identitate pe care CSA nu o va avea niciodata: cea de castigatoare a Uefa Champions League. Faptul ca tu nu accepti e problema ta si ni se rupe. Va mintiti singuri ca CSA este Steaua istorica.

  1. mq-messi

   Glumind putin, e greu pentru Steaua sa-si treaca in palmares un Champions League. Eu ma multumesc cu o Cupa a Campionilor Europeni.
   In rest, rezuma-te la subiecte de genul ce mananca sarmaluta, ce scrie meme pe facebook, ce freza si-a facut gabyenache.

   1. 7even

    Deci tu ai probleme cu schimbarea numelui, am înțeles FCSB nu e Steaua, Champions League nu e Cupa Campionilor, dar tot nu ai răspuns la întrebare. Să nu cumva să-și schimbe soția ta numele, o să spui că este alta

 9. 7even

  @Micutul Fabian

  Iti raspund aici, deoarece nu pot mai sus.
  1. Eu ti-am raspuns la intrebare, asta in cazul in care intrebarea ta era ” Totusi, dupa mai multe autogoluri, nu ar fi timpul sa va intrebati ce o sa faceti voi in momentul in care ciobanul nu o sa mai poata folosi nici palmaresul Stelei?”. Alta nu am vazut

  2. Exemplul cu Craiova a venit in contextul in care sunt spete asemanatoare si voiam sa vad modul de gandire al vostru, daca este unul obiectiv sau subiectiv. M-am convins, subiectiv, deci nici tu nu consideri CSU continuatoarea, dar nu vrei sa spui.

  3. Cei care considera(sau majoritat

   1. 7even

    „Să vedem cum ne va considera UEFA și atunci o tabără va trebui să își schimbe poziția (bineînțeles dacă are coloană vertebrală).”

    Asta e valabil pentru tabăra voastra: eu zic ca fiecare să rămână cu ale lui și să nu ne mai contrazicem.
    Ne-am convins de părerile celuilalt pentru ce mai continuăm? Oricum fiecare tabăra folosește aceleași argumente.
    @mq-messi: și mie îmi place aroganța, dar când ai cu ce. Stelismul nu se măsoară în deplasări sau câte poze ai în calculator cu Steaua, ci fiecare simte în felul său. Și eu am avut meciuri în Ghencea când tu spărgeai semințe în fața blocului. Deci, puțin respect, te rog

    1. Micutul Fabian

     Dar asta nu e raspuns la intrebarea mea. Nu te supara. Tu garantezi pentru Becali. Tu esti absolut sigur ca el va castiga. Desi a pierdut toate procesele pe care le-a avut pana acum, esti sigur ca UEFA si FRF vor da la un moment dat(pentru ca, pana acum, nu au dat) o hartie oficiala in care vor spune ca FC Fcsb a castigat CCE in 1986. Si atunci revin: Sigur nu e momentul sa te intrebi PE TINE ce o sa faci cand se va dovedit ca Becali nu are nici palmaresul Stelei?

     1. 7even

      Eu nu garantez că Becali va câștiga ceva. Pe mine momentan, până nu este o decizie definitivă privind identitatea Stelei, mă interesează doar partea sportivă.
      Dacă se va dovedi că m-am înșelat cu această echipă, voi recunoaște și voi începe să plâng că mi-a dispărut echipa de suflet.
      Pentru că va fi imposibil de atribuit palmaresul Stelei, unei echipe nou-înființate.

 10. 7even

  3. Cei care considera(sau majoritatea) ca FCSB = Steaua, nu sunt cu ciobanul. Eu unul sunt impotriva sa si doresc Steaua in proprietatea altuia.

  4. Daca nu UEFA hotaraste identitatea Stelei(Forul superior in materie de fotbal in Europa), atunci cine? Niste judecatori de la ICCJ sau de la Curtea de Apel? Sau chiar Talpan?

  5. Astept raspunsurile tale

  1. Micutul Fabian

   2.Consider CSU ca fiind Universitatea Craiova, deoarece detine numele si marca Universitatea Craiova.
   4. Doar un judecator se poate pronunta in ceea ce priveste identitatea cuiva, fie ca vorbim de o firma sau de o persoana.

 11. mq-messi

  @7even
  Evident ca indiferent ce spune uefa nu o sustin fc fcsb, ci pe Steaua.
  Tu trebuie sa intelegi ca discutia e mai complexa, nu e doar numele. E vorba de identitatea pe care o are clubul lui becali. Taranism in stare pura, incultura, circ, cancanuri. Astea au ajuns sa defineasca fc fcsb. De la conducere, la jucatori si suporteri.
  Cand noi jucam in Ghencea si avem in spate gloriile steliste, crezi ca i mai pasa cuiva de palmaresul aruncat de uefa si frf? Pentru mine , Steaua inseamna mers la stadion in fiecare weekend. E mult mai mult decat va imaginati unii dintre voi, care vedeti Bucurestiul de 2 ori pe ani si d aia nu dati doi bani pe baza din Ghencea, stema, nume. E vorba si despre drumul care l ai tot facut de cand esti copil pana la stadion, de oamenii cu care ai impartasit aceeasi pasiune etc. Dar gata, ca oricum habar n ai despre ce vorbesc.

 12. Redondo

  Messi,

  Ti-am mai zis… treaba a fost de la inceput incurcata rau. Tocmai de aceea e complicat ca o tabara sa spuna cu siguranta ca detine adevarul. N-are logica si pace! Daca CSA incepe din Liga a 4-a (5-a) miroase a echipa nou infiintata, deci cum justifici anii de absenta?! Plm a mai exista candva in lume un asemenea caz?! Hotararea instantei nu a fost completa in acest caz, ci doar un rahat menit sa impace si capra si varza. Adica, tu Gigi ramai cu lotul si cu locul, si pierzi doar numele (partial deoarece FCSB nu vine de la Gaz Metan Medias, iar culorile sunt tot alea) si marca (oarecum, pt. ca atata vreme cat la un meci cu City vinzi 50.000 de bilete unor oameni care cred ca vin pt. Steaua si scandeaza „Steaua” inseamna ai pierdut marca doar pe hartie…). Iar voi CSA va rupeti de Becali, aveti sigla, marca (desi marca Steaua a s-a vandut bine dupa anii 2000 fara referiri la Armata) si un loc inj fotbal pe undeva, oriunde… Nu stiu, nu miroase a bine treaba asta, iar pt. mine chiar n-are logica.

  1. Micutul Fabian

   Din ce stiu eu, nu exista lege care sa spuna ca o echipa TREBUIE NEAPARAT sa joace intr-o anumita competitie sau sa joace, pentru a nu-si pierde identitatea. O echipa se poate retrage oricand dintr-o liga, pentru a se inscrie in alta, fara a fi considerata o echipa noua.

  1. Micutul Fabian

   Palmaresul Stelei apartine Stelei, nu UEFA. UEFA nu il poate acorda nimanui. Daca UEFA falimenteaza maine si in locul ei apare alta asociatie, la care se afliaza toate echipele si federatiile care in trecut erau la UEFA, asta nu inseamna ca Steaua nu a mai castigat CCE in 1986.

 13. alexutz2007

  Messi macar esti sincer si e de apreciat. Pana la urma fiecare e liber sa sustina dupa cum simte. Vezi tu cu gloriile e o mare problema. Cand Steaua avea nevoie de bani in 2003 nimeni nu a dat 2 bani pe AFC. Singurul prost si cotizant a fost Becali.
  Fabian tu sustii CS U pentru ca e in aceeasi oala cu CSA. Personal consider ca nu stii ce inseamna Steaua.

  1. Micutul Fabian

   Eu nu sustin CS U. Ii consider Universitatea Craiova pentru ca exista o hotarare judecatoreasca ce spune asta. Eu unul, spre deosebire de altii de aici, nu sunt dispus sa girez pentru niste hoti ca Becali sau Mititelu. Pentru mine, aia sunt tipii rai, nu justitia. Pentru voi e invers. Dar sunt curios pentru cat timp.

 14. alpopa

  Pai mai Messi, dar te incurca pe tine cineva sa te duci weekend de weekend la „baza Ghencea”, cu chibitii tai, sa alergati printre balarii si sa vedeti meciurile nu stiu carei echipe din Liga a 4-a sau a 5-a care isi spune Steaua? Te incurcam noi?!

  Inteleg ca „stelistii liberi” sunt „impotriva fotbalului modern”, urasc de moarte paradigma actuala in care se invart sume fabuloase de bani, in care nu mai poti ajunge sa participi in competitiile europene decat daca bagi milioane de dolari bune si platesti salarii mari (nu ARO-uri second hand si apareate video), unde suporterii vin civilizat la stadion si nu se incaiera pe drum, etc. etc. E dreptul lor sa fie razvratiti. Dar asta e, times are a-changin’!

  Nu vreti sa va acomodati cu noile timpuri? No problem! Nu va incurca nimeni sa va bucurati de fotbalul „vechi” acolo unde vreti voi, in ce liga vreti voi, pe ce stadion vreti voi. Dar incetati odata cu chestia asta ca „Steaua nu e Steaua”, doar pentru ca in capul vostru nu mai intruneste criteriile amintite!

  „Evident ca indiferent ce spune uefa nu o sustin fc fcsb, ci pe Steaua.” Sustine ce echipa vrei tu! Vrei sa sustii o echipa infiintata in 2017? Bravo tie! Dar, pentru Dumnezeu, nu mai incerca sa impui celorlalti fantasmele tale!

  FCSB este fosta sectie de fotbal a clubului sportiv Steaua, desprinsa de club in 1998. Fapt recunoscut de toate partile implicate. Asa ca obisnuiete-te cu ideea!

  Referitor la „coeficientul UEFA de la anu'”, sunteti prost informati. Inca de anul acesta coeficientul se va calcula exclusiv pe baza rezultatelor din cadrul competitiei principale (fara tururi preliminare), fara a se mai lua in considerare coeficientul de tara (pana acum acesta avea o pondere de 20%). Coeficientul luat in considerare pentru tragerile la sorti va fi, ca si pana acum, suma coeficientilor anulai de pe ultimii 5 ani.

  Pentru ratiuni de ordin economic, UEFA a mai introdus un coeficient, calculat pe ultimii 10 ani la care se adauga un numar de puncte bonus pentru trofeele europene castigate de-a lungul istoriei. Acest nou coeficient va fi utilizat pentru a distribui, direct proportional cu valoarea coeficientului, 40% din sumele care trebuie sa revina participantelor in CL, respectiv 15% din sumele care trebuie sa revina participantelor in EL.

  Steaua va beneficia de 4 puncte bonus la acest coeficient „economic” pe ultimii 10 ani, datorita CCE castigata in 1986.

 15. Gosu

  @al popa.
  Nu ti-e clar ma nici pana acum ca baietii n-au alt obiectiv decat sa vada ce spun si ce cred altii. Ii doare pe ei in piscot de CSA , de clona pe care o pun gusatii la cale si alte prostii. Probleme lor sunt cu FCSB si cu fanii FCSB-ului, fiindca sunt pur si simplu cu probleme la tartacuta. Atat si nimic mai mult.

 16. Micutul Fabian

  @7even

  E foarte amuzant modul vostru de a gandi. Adica daca se dovedeste ca Becali are dreptate, atunci totul e ok, FC Fcsb e Steaua. Dar, daca se dovedeste ca CSA Steaua are dreptate, atunci acea echipa nu e Steaua. Unii ar spune ca sunteti partinitori.

  1. 7even

   Păi din punctul meu de vedere situația este așa: ori asta este STEAUA, ori nu. Corect? Dezbaterea nu este dacă Steaua este FCSB sau CSA.
   Dacă UEFA(repet, entitatea supremă la nivel european, dpdv sportiv) spune că echipa actuală este continuatoarea celei din ’86 și’ 47, atunci lucrurile sunt clare. Deja face asta, de aceea eu am părerea că FCSB =Steaua.
   Dacă spune că nu este Steaua, atunci Steaua a murit.
   Dar până acolo, tu susții contrariul, deoarece legi marca de identitate. Îmi poți spune unde scrie asta în hotărârea judecătorească? Cine spune negrul pe alb asta?
   Pentru mine, FRF și UEFA, Clubul Sportiv „U” Craiova este o echipă nouă care nu este continuatoarea niciunei echipei.
   Reiterez, PÂNĂ NU EXISTĂ O DECIZIE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ CĂ FCSB NU ESTE STEAUA, pentru mine această echipă este continuatoarea de drept a ASA, CSA, CCA și Steaua. Voi trebuie să dovediți contrariul prin documente, nu noi.

   1. Micutul Fabian

    Eu tot nu am inteles de unde are UEFA atat de multa putere. Poate ca imi explicati la un moment dat.

    Si tu gresesti. Eu nu leg marca de identitate, ci de proprietar. Doar proprietarul Stelei poate folosi marca Steaua si numele Steaua. A spune ca becali e proprietarul Stelei, desi nu poate folosi cele mai importante elemente necesare pentru a identifica echipa este cel mai absurd lucru pe care l-am intalnit.

    Si e fix invers. Becali trebuie sa dovedeasca ca detine Steaua, deoarece echipa lui a fost infiintata in 2003. Asa scrie pe actele lui, nu pe ale mele. El trebuie sa demonstreze cum echipa lui a castigat CCE in 1986, desi a fost infiintata de abia in 2003.

    1. 7even

     UEFA este entitatea suprema in materie de fotbal din Europa, cam de aia 🙂

     Becali a demonstrate prin acte ca a preluat tot ce detinea AFC Steaua. Si AFC Steaua detinea tot ce reprezenta FC Steaua. Este pe site-ul CSA aceasta informatie.
     Pana si Piturca a recunoscut-o mustacind.

     De ce crezi ca CSA nu da in judecata acel transfer? Ca stie ca a fost facut legal, de aia s-au legat de marca.
     Firma care detine clubul de fotbal a fost infiintat in 2003, nu clubul de fotbal. Te rog sa nu faci confuzia asta. Imi pare ca nu pot atasa poze aici, dar iti fac rezumatul pozei. Daca nu ma crezi ti-o pot trimite ca mesaj(cred).

     FC CFR Cluj 1907 SA- infiintat in 2001,
     FC Rapid SA – 2006
     FC Petrolul Ploiesti SRL – 2012
     Dinamo 1948 SA – 2001

     Deci?

 17. Micutul Fabian

  @7even

  Sunt curios sa aflu parerea ta. Exista macar cea mai mica posibilitate ca CSA Steaua sa aiba dreptate si echipa lor sa fie castigatoarea CCE din 86? Din punctul tau de vedere.

  1. 7even

   Depinde din ce punct de vedere. DPDV sportiv, FC Steaua era patronata de CSA Steaua in momentul in care a castigat trofeul, da.
   Cum si eu, am participat la Olimpiada la Geografie, editia nationala in clasa a 7-a,cand eram la scoala X. Scoala X se poate lauda ca a avut un elev participant la faza nationala la Olimpiada de Geografie, dar nu poate sa-si inscrie in palmaresul sau acea performanta. CSA se poate lauda cu acea performanta cum poate si scoala X din exemplul meu.
   Dar mai important este CV-ul meu(palmaresul meu), eu sunt cel care a particpat la acea editie si eu imi pot insusi acea participare(„trofeu”). FC Steaua poate avea mai multi patroni de-a lungul istoriei, dar niciunul nu se poate lauda ca a castigat trofee, ci ca sub patronajul sau au fost obtinute niste performante. Maxim!

   Uite, cazul Chelsea. Sub patronajul lui Roman Abramovich, Chelsea a castigal UCL. In palmaresul cui intra? Chelsea sau Roman Abramovich?

   1. Micutul Fabian

    Imi pare rau, dar FC Steaua nu exista. Si nici nu a existat. Echipa care a castigat CCE in 1986 se numea CSA Steaua Bucuresti.

    Si tot nu ai raspuns la intrebare. Exista cea mai mica posibilitate ca Steaua sa aiba dreptate in lupta cu Becali?

    1. 7even

     Am înțeles. Cum crezi că am argumente și parcă parcă îți vine să-mi dai dreptate, schimbi subiectul sau bagi câte un comentariu lipsit de esență (vezi FC Steaua) nu există.
     OK, aici ne oprim, drum bun și succes.

     1. Micutul Fabian

      Pai nu exista. In acest moment, nu exista nicio echipa, niciun club, nicio firma cu numele FC Steaua. In 1986, echipa care a castigat CCE s-a numit CSA Steaua Bucuresti. Nu FC Steaua Bucuresti. Iar echipa lui Becali, singura care s-a numit asa, a folosit numele ilegal. Putem concluziona ca, dpdv legal, FC Steaua nici nu a existat niciodata.

      Ai fost mintit, daca cineva ti-a zis tie ca echipa care a castigat CCE in 1986 s-a numit FC Steaua.

 18. mq-messi

  @redondo: situatia e ilogica si sunt niste argumente plauzibile de ambele parti. Dar, sa ajungi sa jignesti si sa terfelesti simboluri steliste, sa te dezici de istoria echipei, de identitatea ei, e cale foarte lunga. Am mai spus, e convenabila separarea asta si partea fc fcsb-ista nu face decat sa si toarne singura cenusa in cap.
  Nu vreau sa conving pe nimeni, lucrurile sunt clare oricum. Fc fcsb n-are nevoie de cei ca mine si nici Steaua nu are nevoie de fc fcsb-isti. E si normal, avand in vedere ca suporterii fc fcsb sunt in mare parte din afara Bucurestiului. La fel cum sunt diferente de mentalitate intre diferite popoare, asa e si cu suporterii Stelei( sa zicem ante 2014). Cei din afara capitalei, au ales marea lor majoritate fc fcsb.

 19. alexandru-h

  @Micutul Fabian

  Tu confunzi, exact cum fac prietenii tai de fiecare data, identitatea juridica cu cea sportiva. Chestie de care s-a vorbit aici de 1000 de ori.

  Nu societatea lui Becali a castigat CCE in 1986, nu CSA a jucat semifinalele Europa League in 2006. Ambele entitati, insa, au detinut la un moment dat echipa de fotbal infiintata in 1947, care se bucura de palmaresul fotbalistic 1947-2017 gratie continuitatii sportive si regulilor UEFA. Daca maine Becali renunta la echipa de fotbal in favoarea unui cumparator (fara sa-i cedeze numele sau marca), se va putea lauda in continuare ca a inregistrat rezultatele dintre 2003 si 2017, fara ca asta sa-l faca posesor de palmares.

  Continuitatea si palmaresul sunt strict ale echipei de fotbal. Restul atributelor sunt comune oricarei societati comerciale, asociatii de drept public sau privat, organizatii nonguvernamentale, intreprindere individuala sau familiala, pfa etc.

  Am mai pus imaginea asta si o pun si de data asta. https://g.foolcdn.com/img/editorial/manunited0803.gif E structura de conducere a clubului Manchester United (echipa preferata a lordului, daca ma intelegi). Spune-mi si mie, care din acele entitati detine palmaresul lui United (sunt 6 cu totul)? E cumva Manchester United Limited sau Manchester United Ltd (Cayman)? Hint: nu detine niciuna palmaresul; palmaresul e al echipei de fotbal.

  UEFA are atata putere pentru ca e entitatea care controleaza fenomenul fotbalistic profesionist din Europa. E cea care impune standarde competitionale si modificari de regulament. Prin membrii sai, impune norme la nivel national. Dupa cum vezi, are mult mai mare importanta ceea ce zice ea decat niste baieti din Romania de genul lui Talpan.

 20. Micutul Fabian

  @Alexandru, ce legi/reguli UEFA citezi? Ca eu nu am auzit ca Fcsb sa se bucure de protectia vreunei reguli UEFA. Cel putin nu pana acum.

  Treaba cu continuitatea e buna si frumoasa atat timp cat transferul de proprietate se face legal. Insa e destul de clar pentru mine ca transferul de proprietate nu a existat intre Steaua si Becali. Si, deci, echipa lui nu are cum sa fie Steaua, chiar daca a continuat pe locul acesteia in divizia a. Mai degraba aici avem de-a face cu o hotie.

  Eu te intreb, Alexandru, ce se intampla daca o echipa e inscrisa fraudulos in locul altei echipe? Vorbim despre un act ilegal. Ce se intampla in acest caz? Echipa criminala primeste automat palmaresul celeilalte echipe? Am observat ca multi de aici considera ca becali e vreun sfant care nu a furat nimic, niciodata. Eu as avea alta atitudine fata de un puscarias. Sincer.

  Si legat de anul nasterii Fcsb-ului. Certificatul lor de identitate sportiva arata foarte clar ca ECHIPA, nu societatea comerciala, a fost infiintata atunci. Daca vrei sa vezi cand a fost infiintata societatea, te uiti altundeva. Certificat de identitate sportiva primesti doar cand iti faci un club sportiv. In sensul ca poti sa-ti faci firma in 2017 si echipa in 2018. Asta nu inseamna ca echipa o sa fie vazuta ca fiind infiintata in 2017.

  Smecheria lui Becali a folosit acelasi nume pentru echipa sa ca si pentru societatea comerciala. Asta poate ca ii induce pe multi in eroare.

 21. Micutul Fabian

  Si legat de UEFA, eu inca nu am vazut un comunicat oficial care sa spuna ca cele doua decizii sunt 0. UEFA nu controleaza fotbalul profesionist european. E doar o asociatie. Oricine poate sa isi faca o noua asociatie si sa faca concurenta. Lucrul asta nu se intampla din motive evidente. Dar asta nu inseamna ca UEFA controleaza fotbalul european, asa cum zici tu.

 22. blaugrana86

  @AH
  Te obosesti degeaba, omu’ e hater, nu te-ai prins? În afară de faptul ca e setat mai e si prăjit. Nu are nici o logică plus ca se contrazice singur, de multe ori chiar in acelasi comentariu. I-ai explicat mai clar ca lumina zilei, cu subiect si predicat, mura-n gura… si el o baga pe aia cu UEFA egal zero :))
  Păi băi fabiane, adevarul ca CSA nici nu are nevoie sa se afilieze ma la UEFA ca e deja afiliata la NATO. Hai duuuu te cu Dumnezeu înainte si sa folosesti prezervativul, Doamne ferește de mai multi ca tine

  PS. Ignore si astuia la fel ca lui pepe, daca nu cumva e acelasi

 23. alexutz2007

  Fabian mai lasa comunicatele oficiale ca UEFA nu e CSA in plm sa-ti ofere tie comunicate.
  Pepe sau Fabian sau cum te cheama asta-i cea mai tare replica pe care am auzit-o. Intri frumos pe site-ul oficial UEFA, LPF si ai sa vezi cine detine palmaresul.
  Dar cine controleaza fotbalul profesionist? Sa nu-mi zici ca instantele si Talpan ca ai sa intri in top 100 glume memorabile pe acest site:)).
  @blau cum ar fi ca CSA sa castige NATO Champions League desi ma indoiesc ca ar fi capabila:))).
  Fabian eu te sfatuiesc sa-ti faci si tu organizatie si sa vezi cate echipe vor dori sa se afilieze la tine. Si ca sa vezi cat de putin valoreaza UEFA ea interzice cluburilor mari un anumit prag pentru transferi. Ba mai nult daca vor organizatorii CSA nu va juca in viata lor intr-o competitie europeana si LPF poate face la fel.

Lasă un răspuns