Război total! Informare oficială CSA. Reacții

de | mai 30, 2016

Printr-un comunicat postat pe site-ul csasteaua.ro, patronul Stelei e înştiinţat că nu are acces la bunurile din Ghencea, pentru care săptămâna trecută anunţa că a făcut deja plângere penală. Pe scurt:

 • CSA recunoaşte că Becali a contribuit cu bani la întreţinerea şi upgradarea stadionului, dar spune că patronul Stelei nu ar avea niciun drept asupra bunurilor.
 • CSA a scos la iveală sumele plătite pentru chiria stadionului, dar şi cele investite de Becali, iar concluzia trasă de Armată este că bunurile au intrat deja în patrimoniul statului, iar Becali, considerat chiriaş în vremea în care Steaua a jucat în Ghencea, nu are niciun drept asupra lor.  Potrivit contractului încheiat între Becali și Armată, patronul Stelei trebuia să facă investiții în valoare de minimum 550.000 de euro. În urma finalizării lucrărilor, valoarea acestora s-a ridicat la peste un milion de euro.
 • În același comunicat se arată că Becali a mai investit peste 800.000 de euro pentru a aduce stadionul la standardele solicitate de UEFA.
 • La final se precizează că toate investiţiile efectuate de societatea comercială în stadionul de fotbal pentru aducerea acestuia la standardele U.E.F.A. şi F.R.F. au intrat în patrimoniul statului”, iar Gigi Becali nu are astfel niciun drept asupra bunurilor de pe stadionul Ghencea.

Patronul Stelei a reacţionat imediat. Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, Gigi Becali, a afirmat că în comunicat este vorba doar despre investițiile pentru care patronul Stelei a cerut acordul Armatei. Și, da, acelea rămân la CSA. Gigi Becali susţine că ideile enunţate în comunicat sunt adevărate, dar nu va fi influenţat foarte tare, pentru că majoritatea bunurilor au intrat în patrimoniul societăţii sale, nu în patrimoniul statului, pentru că nu erau în cadrul acelui acord invocat de CSA:

„Investițiile făcute cu aprobarea lor rămân ale lor, dar sunt și bunuri care rămân în patrimoniul firmei noastre, de exemplu nocturna. La tribuna oficială nu am cerut voie să modernizăm. Eu am venit și le-am cumpărat și fac parte din patrimoniul societății. Nocturna nu face parte din protocolul cu ei, e în patrimoniul firmei, nu o pot confisca. Toate acele investiţii ne-au costat bani. Unele le-am cumpărat de la licitaţie, i-a executat pe ei şi eu am cumpărat ca să-i degrevez.

Le-am plătit cu bani din firmă şi fac parte din patrimoniul societăţii. Trebuie să le iau, nu sunt ale mele, sunt ale societăţii, care trebuie să le ia. Tot ce avem în patrimoniul societăţii e al nostru”, a spus Becali la Digi Sport.

Redăm mai jos Comunicatul – Informare al CSA

INFORMARE

May 30, 2016

 1. Scurt istoric

Punctul de plecare în transformarea secţiei de fotbal a C.S.A. “Steaua Bucureşti” a fost reprezentat de adresele Ligii Profesioniste de Fotbal şi Federaţiei Române de Fotbal care au invocat prevederi statutare şi regulamente interne aprobate începând cu anul 1994, aplicabile tuturor cluburilor din Divizia A.

Astfel, secţia de fotbal a C.S.A. ”Steaua Bucureşti” s-a desprins de club în anul 1998. În urma adreselor şi somaţiilor de la Liga Profesionistă de Fotbal şi de la Federaţia Română de Fotbal, pentru a nu risca înscrierea echipei de fotbal în campionatul intern şi în special în cupele europene, s-a înfiinţat Asociaţia fără scop patrimonial A.F.C. “Steaua Bucureşti”. În statutul asociaţiei adoptat la 9 aprilie 1998, cu ocazia adunării constitutive, la articolul 6 se prevedea că ”asociaţia se află sub autoritatea M.Ap.N., M.T.S. şi respectă regulamentele F.R.F., L.P.F., F.I.F.A. şi U.E.F.A.”. Cu avizele Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Tineretului şi Sportului, Asociaţia fără scop patrimonial A.F.C. ”Steaua Bucureşti” a dobândit personalitate juridică prin Sentinţa civilă nr. 186/08.08.1998, cu Viorel Păunescu în funcţia de preşedinte.

Ministrul apărării naţionale a aprobat proiectul de statut al A.F.C. “Steaua Bucureşti”, precum şi iniţierea unui “proiect de H.G. în care să se întrevadă închirierea de către această asociaţie a unor construcţii, instalaţii, terenuri de antrenament şi competiţii”.

Prin HG 66/1999 şi Protocolul M.21/1999, stadionul de fotbal a fost dat în folosinţă gratuită, pe o perioada de 20 ani, A.F.C. „Steaua Bucureşti”, astfel în perioada 1999 – 2003 stadionul de fotbal şi anexele aferente au fost folosite în mod gratuit de către A.F.C. ”Steaua Bucureşti”.

După publicarea O.G. nr.26/2000, care a abrogat Legea nr. 21/1924, A.F.C. “Steaua Bucureşti” a ieşit de sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale.

Tot în anul 2003, în temeiul O.G. nr. 26/2000, a fost înfiinţată Societatea Comercială Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A.. Prin contractul de cesiune nr. 30/2003 S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A. prelua în mod gratuit o parte a drepturilor A.F.C. “Steaua Bucureşti” (drepturile de participare în Divizia A, drepturile federative asupra tuturor jucătorilor A.F.C. “Steaua Bucureşti”, toate contractele de publicitate, sponsorizare, drepturi de televiziune etc.).

Oficialii S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A. au solicitat C.S.A. ”Steaua Bucureşti” şi cesionarea mărcii ”Steaua București”, însă nu au primit acceptul. Atunci, au recurs la o altă metodă: au cesionat marca de la Asociaţia Fotbal Club ”Steaua Bucureşti”, cea care a administrat clubul înainte de 2004 şi care s-a dizolvat în 2006, apoi au înregistrat-o la OSIM, sub nr. 061735, dată depozit 29.01.2004.

Urmare a apariției S.C. F.C. „Steaua Bucureşti” S.A. prevederile H.G. 66/1999 au fost abrogate în luna februarie 2003 prin HG 128/2003, iar pentru folosirea anumitor terenuri și imobile din cadrul Complexului Sportiv Ghencea a fost aprobată, în luna aprilie, HG 373/2003. Asfel, în perioada ianuarie 2004 –decembrie 2007 stadionul şi anexele aferente au fost folosite de către S.C. FC ”Steaua București” S.A. în baza unui contract de închiriere, încheiat pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de reînnoire pe o nouă perioadă de doi ani, cu o chirie lunară iniţială de 3.250 Euro/lună şi o valoare minimă a lucrărilor de investiţii de 250.000 Euro, până la data de 07.01.2006.

În data de 23.11.2005 S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. a solicitat reînnoirea contractului de închiriere. În urma negocierilor s-a convenit încheierea actului adiţional nr.1, prin care S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. se obliga să execute lucrările de investiţii în valoare de 250.000 Euro până la data de 01.08.2006.

Prin actul adiţional nr.2, S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. se obliga să achite o chirie lunară de6.000 Euro şi să execute lucrări de investiţii în valoare de 300.000 Euro, până la data de 07.01.2008.

Valoarea totală a chiriei încasată de către C.S.A. “Steaua Bucureşti” în baza contractului de închiriere (inclusiv actele adiţionale) a fost de  222.000 Euro. Din acestă sumă, doar o cota de 50% a fost utilizată de C.S.A. ”Steaua București” ca venituri proprii, diferenţa fiind virată la bugetul statului.

Potrivit clauzelor contractuale, valoarea lucrărilor de investiţii executate în cadrul contractului a fost de minim 550.000 Euro. În urma finalizării lucrărilor, valoarea acestora a fost de  1.281.505,10 Euro.

În afara prevederilor contractuale, chiriaşul a mai efectuat şi alte lucrări suplimentare pentru aducerea stadionului la standardele solicitate de către UEFA, în valoare de 816.491,56 Euro.

În urma lucrărilor efectuate de către chiriaş, Stadionul Ghencea a fost adus la standarde europene, aşa cum rezultă din avizul de referință al UEFA, stadionul Ghencea a fost primul din ţară clasificat la categoria a 3-a, care poate organiza atît meciuri UEFA cît şi internaţionale.

Conform prevederilor contractuale aferente perioadei 2004-2010, toate investiţiile efectuate de societatea comercială în stadionul de fotbal pentru aducerea acestuia la standardele U.E.F.A. şi F.R.F. au intrat în patrimoniul statului.

Pentru perioada ianuarie 2008 – decembrie 2009 stadionul de fotbal şi anexele aferente au fost folosite de către S.C. FC ”Steaua București” S.A. cu o plată a chiriei de 6.000 Euro/lună, în baza tacitei relocaţiuni, deoarece în această perioadă era în derulare procedura de închiriere.

În perioada ianuarie 2010 – august 2011 – stadionul de fotbal şi anexele acestuia au fost folosite de către S.C. FC ”Steaua București” S.A., în baza unui contract de închiriere, dar, începând cu luna martie, S.C. FC ”Steaua București” S.A.  nu a mai achitat contravaloarea chiriei stabilite, contractul fiind declarat reziliat  „pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată a chiriei pe timp de două luni consecutiv, contractul de închiriere se consideră reziliat de plin drept fără somaţie şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, iar chiriaşul pierde depozitul de garanţie, datorând eventuale daune în completare”.

Cu adresa nr. 1411 din 17.05.2010,  S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti S.A.” a solicitat denunţarea unilaterală, retroactivă, a contractului de închiriere începând cu data de 01.03.2010.

Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” a deschis acţiune în instanţă pentru evacuarea chiriaşului şi pentru recuperarea sumelor reprezentând folosinţă spaţii şi terenuri de către S.C. FC ”Steaua București” S.A. şi a penalizărilor aferente.

Deşi în nenumărate ori CSA ”Steaua București” a fost acuzat de către S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A. de rea credinţă, lipsă de transparenţă şi dialog, prin acţiunea în instanţă, unde CSA ”Steaua București” a obţinut numai soluţii favorabile, s-a dovedit că reaua credinţă s-a manifestat doar la S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A., care a demonstrat tot timpul o conduită duplicitară în raport cu CSA ”Steaua București” şi cu suporterii roş-albaştri.

Având deciziile justiţiei de partea sa, CSA ”Steaua București„ a solicitat întâi S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti„ S.A. plata sumelor datorate şi apoi continuarea dialogului pentru identificarea soluţiilor de continuitate a activităţii fotbalistice în Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”.

După plata sumelor datorate, S.C. FC ”Steaua București” S.A.  a solicitat folosirea stadionului (spațiilor și terenurilor aferente) pentru desfăşurarea activităţilor fotbalistice specifice. Astfel, pentru continuitatea colaborării şi pentru a da curs cererii S.C. FCSB S.A. s-a identificat o soluţie legală, care să permită echipei de fotbal să folosească stadionul de fotbal şi anexele acestuia, la nivelul M.Ap.N. fiind desemnată o comisie cu reprezentanți din structurile centrale ale ministerului cu atribuţii în domeniile juridice, audit, prevenirii şi combaterii fraudelor şi corupţiei, infrastructuri. Concluziile comisiei precizează faptul că CSA ”Steaua București”, în funcție de cerințele S.C. F.C. „Steaua București” S.A., poate pune la dispoziție spațiile și terenurile aferente desfășurării activității fotbalistice, fie prin acorduri cadru și contracte subsecvente privind prestarea acestor servicii, fie prin închirierea pe termen lung; astfel pentru perioada martie 2012 – martie 2015 – stadionul de fotbal şi anexele acestuia au fost folosite de către S.C. FC ”Steaua București” S.A., în baza acordurilor cadru pentru desfăşurarea evenimentelor sportive şi a contractelor de evenimente sportive, a căror valoare era de 24.400 Euro.

Pentru întreaga perioadă 2003- 2015, taxele pe terenuri şi clădiri, conform Codului Fiscal, au fost stabilite de Administraţia Financiară Sector 6 București în sarcina S.C. FC ”Steaua București” S.A. şi achitate de acestă societate.

La data de 23.05.2011, Clubul Sportiv al Armatei “Steaua Bucureşti” a depus cererea de chemare în judecată pentru anularea înregistrării mărcilor nr. 45638 şi 61735 aparţinând  S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A. având în vedere următoarele:

 • expirarea termenului de contestare a mărcii înregistrate de C. FC ”Steaua București” S.A.;
 • rezilierea unilaterală din partea C. FC ”Steaua București” S.A. a contractului de închiriere a dus la crearea unui prejudiciu material şi de imagine Clubului Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” şi Armatei României.

În data de 03 decembrie 2014, Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie – Secţia I Civilă se pronunţă în Dosarul 42805/3/2011 prin Decizia nr.3425 prin care „Respinge excepţia nulităţii recursului invocată de intimata –pârâta S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. Admite recursul declarat de reclamantul Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua Bucureşti” (UM 02301 Bucureşti) împotriva Deciziei nr. 259A din data de 20 decembrie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti. Anulează marca STEAUA BUCUREŞTI înregistrată sub nr. 061735 de către S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A, dată depozit 29.01.2004.”

În urma deciziei I.C.C.J., în data de 08 decembrie 2014 CSA „Steaua Bucureşti” iniţiază o întâlnire cu reprezentanţii S.C. FC ”Steaua București” S.A., prin care s-a adus la cunoştinţa acestora Decizia nr.3425  a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Dosarul 42805/3/2012. Dând dovadă de deschidere totală şi pentru a nu fi afectată poziţia clubului de fotbal în relaţia cu UEFA (având în vedere că urma ultimul meci din EUROPALEAGUE), CSA ”Steaua Bucureşti” şi–a dat acordul pentru utilizarea mărcii STEAUA BUCUREŞTI înregistrată sub nr.0615735 de către S.C. FC ”Steaua București” S.A.  până la data de 15 decembrie 2014.

În data de 15 ianuarie 2015, la sediul C.S.A. ”Steaua Bucureşti”, reprezentanții clubului împreună cu reprezentanţii Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, Direcţiei Audit Intern şi Direcţiei de Prevenire şi Investigare a Corupţiei şi Fraudelor, au stabilit clauzele unui “Contract de licenţă marcă” adaptat la specificul activităţii fotbalistice, având în vedere faptul că urma să se organizeze o întâlnire cu S.C. FC ”Steaua București” S.A.

Întâlnirea cu reprezentanţii S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. nu au dus la rezultate concrete, din cauză în mod special a atitudinii oficialilor clubului de fotbal, care nu voiau să recunoască noua paradigmă în care trebuia să se desfăşoare negocierile, şi anume Decizia nr. 3425/2014 a I.C.C.J. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii societăţii comerciale au evitat să abordeze efectele Deciziei I.C.C.J., rezumându-se să solicite doar încheierea unui nou Acord cadru privind utilizarea Stadionului Ghencea pentru noul sezon competiţional 2015/2016, neexprimându-şi în nici în mod dorinţa de a folosi în continuare marca ”STEAUA BUCUREŞTI” înregistrată sub nr. 061735. Pentru a demonstra deschiderea totală, CSA ”Steaua Bucureşti” le-a înmânat proiectul de “Contract de licenţă”, urmând ca avocaţii societăţii să-l studieze şi să prezinte în termen de 5 zile un punct de vedere (nici până la acestă dată nu au prezentat un punct de vedere).

Pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 3425/2014 a Î.C.C.J şi menţinerea efectelor ei, în data de 13.02.2015, s-a demarat procedura „cerere de oferte” offline pentru încheierea acordului-cadru deservicii de evaluare a activului necorporal ”Steaua Bucureşti”, pe o perioadă de 24 luni.

În primă etapă au fost  solicitate oferte de la peste 40 de firme acreditate ANEVAR, ulterior demarându-se procedura de achiziţie publică prin SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) pentru selectarea evaluatorului acreditat ANEVAR prin procedură competitivă şi transparentă. În urma lansării procedurii, doar trei societăţi comerciale au aplicat pentru a participa la procedură.

În perioada 20.04 – 06.05.2015 comisia a efectuat evaluarea ofertelor primite de la PRECISS CONSULTING SRL (valoare ofertată fără TVA- 388.000 lei), EVAL BEST OFFICE SRL (valoare ofertată fără TVA – 287.730 lei),  BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A. CORNEL (valoare ofertată fără TVA – 189.295 lei).

În data de 07.05.2015 s-au transmis comunicările privind rezultatul procedurii astfel:

 • oferta BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A. CORNEL este inacceptabilă şi neconformă cu caietul de sarcini;
 • oferta PRECISS CONSULTING SRL nu a fost declarată câştigătoare deoarece preţul ofertat a fost mai mare decât preţul ofertat de câştigătorul EVAL BEST OFFICE SRL (criteriul de atribuire :“preţul cel mai scăzut”).

Decizia Comisiei CSA ”Steaua Bucureşti”  de a desemna câştigător al procedurii de evaluare a brandului/mărcii „STEAUA BUCUREŞTI”,  SC EVAL BEST OFFICE SRL a fost întărită de deciziile C.N.S.C. (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), Tribunalul şi Curtea de Apel Bucureşti la contestaţiile depuse de BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A. CORNEL şi PRECISS CONSULTING SRL.

În 23 iunie 2015 a fost  semnat acordul cadru de servicii cu  SC EVAL BEST OFFICE SRL, având următoarele obiective :

 • Stabilirea valorii de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” la data de referinţă 31.12.2014;
 • Stabilirea taxei de licenţă pentru folosirea mărcii„Steaua Bucureşti” pentru clasa de produse şi servicii nr. 41 din certificatul de marcă emis de O.S.I.M, respectiv pentru activitatea de fotbal;
 • Stabilirea taxei de licenţă pentru utilizarea familiei de mărci „Steaua Bucureşti” pentru celelalte clase de produse şi servicii, exceptând clasa nr. 41, din certificatul de marcă emis de O.S.I.M;
 • Stabilirea prejudiciului utilizării mărcii „Steaua Bucureşti” de către S.C. FC ”Steaua București” S.A. în perioada 2004-31.12.2014.

În data de 02 noiembrie 2015 a fost semnat Contractul subsecvent nr.1 “Stabilirea valorii de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” la data de referinţă 31.12.2014” la Acordul-cadru, cu termen de finalizare 15.01.2016:

 • În conformitate cu art. 11 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile şi nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii”;
 • Marca “Steaua Bucureşti” este un activ necorporal, aflat în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua Bucureşti”, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi nu poate fi valorificat decât în condiţiile legale în vigoare;
 • Raportul de evaluare a brandului „Steaua Bucureşti” este întocmit în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2015, adoptate în cadrul Conferinţei Naţionale a ANEVAR prin hotărârea nr. 2/20.03.2015, compuse din ediţia 2015 a Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS 2015), la care se adaugă Ghidurile de Evaluare (GEV), Glosarul IVS 2015 şi Abordarea metodologică a unor definiţii şi termeni din IVS 2015 în interpretarea ANEVAR.
 • Valoarea de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” a fost efectuată pentru perioada 1947-31.12.2014 pentru toate secţiile sportive ale clubului. Astfel, au fost evaluate performanţele sportive ale celor 28 secţii (de la atletism, baschet, canotaj, kaiac-canoe, haltere, lupte, scrimă, tir etc., inclusiv fotbal), precum şi medaliile obţinute de sportivii clubului în marile competiţii sportive :
 • 166 medalii la Jocurile Olimpice (40 aur, 54 argint şi 72 bronz);
 • 807 medalii la Campionatele Mondiale (234 aur, 282 argint şi 291 bronz);
 • 1063 medalii la Campionatele Europene (286 aur, 365 argint şi 412 bronz);
 • 365 medalii la Campionatele Militare Mondiale (88 aur, 122 argint şi 155 bronz);
 • 11.037 titluri de campion naţional;
 • 916 Cupe ale României;
 • Cupa Campionilor Europeni, 1986 şi Supercupa Europei câştigate de echipa de fotbal „Steaua Bucureşti”.
 • În urma aplicării standardelor şi metodelor menţionate mai sus, societatea S.C. EVAL BEST OFFICE S.R.L. a stabilit că valoarea de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” la data de referinţă 31.12.2014 este de 57.306.150 EURO;
 • În data de 15.04.2016 a fost finalizat de către S.C. EVAL BEST OFFICE S.R.L. contractul subsecvent nr. 2, corespunzător Obiectivului nr. 2, „Stabilirea taxei de licenţă pentru folosirea mărcii „Steaua Bucureşti” pentru clasa de produse şi servicii nr. 41 din certificatul de marcă emis de O.S.I.M, respectiv pentru activitatea de fotbal” din cadrul Acordului-cadru de evaluare a activului necorporal „STEAUA BUCUREŞTI”. Prin „Raportul de evaluare”, taxa de licenţă anuală minimă a fost stabilită la valoarea de 3.694.220 EURO/an fără TVA.
 • În data de 27.04.2015 a fost finalizat contractul subsecvent nr. 3, corespunzător Obiectivului nr. 4, „Stabilirea prejudiciului utilizării mărcii „Steaua Bucureşti” de către S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. în perioada 2004-31.12.2014”. Prin raportul de evaluare a fost stabilit prejudiciul la valoarea de36.826.310 EURO.
 1. Situaţia la zi

Prin Ordin al ministrului apărării naţionale, în data de 28.12.2015 a fost constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale o comisie care să analizeze demersurile întreprinse până în prezent de către Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” în relaţia cu clubul de fotbal reprezentat de către S.C. FC ”Steaua București” S.A. Conform mandatului stabilit, în baza rezultatelor procesului de analiză, comisia va propune, printr-un raport ce va fi înaintat ministrului, măsurile optime care pot fi luate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea valorificării mărcii „Steaua București” şi utilizării stadionului de fotbal, aflat în proprietatea statului şi în administrarea ministerului, în condiţii de legalitate şi eficienţă economică, precum şi într-un cadru de transparenţă deplină.

CSA ”Steaua Bucureşti” a sprijinit, promovat şi susţinut întotdeauna performanţa sportivă, inclusiv la nivel fotbalistic, chiar dacă de-a lungul timpului au apărut şi puncte de vedere diferite cu oficialii S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A.

În mai multe rânduri, reprezentanţii S.C.Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. au anunţat prin toate canalele mass-media că doresc un dialog pentru continuitate. Societatea comercială nu a făcut însă până în prezent nicio solicitare oficială de a folosi marca “STEAUA BUCUREŞTI” sau de a găsi de comun acord cu CSA ”Steaua Bucureşti” o formulă legală de continuitate prin care să se valorifice stadionul de fotbal şi anexele acestuia.

De asemenea, dorim să reamintim pe această cale milioanelor de suporteri şi nu numai că în prezent domnul George Becali nu deţine, conform Registrului Comerţului nicio calitate oficială în cadrul S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A., având la început calitatea de investitor, ulterior de patron şi apoi, după cedarea acţiunilor deţinute, … doar de suporter.

Prin acţiunile declarative ale reprezentanţilor S.C. FC ”Steaua București” S.A., nesusţinute cu propuneri concrete, se încearcă formarea unei percepţii eronate asupra situaţiei de fapt. Cu toate acestea, reprezentanţii celor două instituţii – Ministerul Apărării Naţionale şi Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua Bucureşti” – nu au răspuns atacurilor. Din contră, au acceptat de nenumărate ori să se aşeze la masa dialogului, punând întotdeauna pe primul plan activitatea competiţională şi imaginea construită în zeci de ani de sportivii militari.

Dorim şi pe această cale să vă informăm că CSA ”Steaua București” nu are interese ascunse, că avem obligaţia de a respecta şi aplica legea, că dorim prin acţiunile noastre să protejăm un brand naţional construit „cărămidă cu cărămidă” de generaţii de sportivi militari şi că toate  demersurile  noastre vor fi aduse la cunoştinţa publicului într-un mod transparent şi prompt la fel ca şi până acum.

Preluare de pe site-ul oficial csasteaua.ro

24 de comentarii la „Război total! Informare oficială CSA. Reacții

 1. le-batard

  Citind acest comunicat, observ ca Ovidiu a prezentat foarte bine situatia pe celalalt articol. Asa cum a zis si el, fcsb nu e Steaua, dar armata refuza sa ii dea lovitura decisiva doar pentru faptul ca asta ar duce la caderea unor capete din MApN, adica fix capetele baietilor care au permis ca aceasta inselaciune sa continue timp de mai bine de 10 ani.

  Din cate vad eu, destinul Stelei e in mainile suporterilor. Daca acestia aleg sa mearga in continuare la meciurile fcsbului, putem considera echipa de fotbal Steaua Bucuresti ca moarta si ingropata. Insa, daca ei aleg sa nu mearga la meciurile echipei conduse de Becali, atunci exista o sansa.

    1. xray Autor articol

     @le-batard

     Unde te-am injurat, trollule? Esti dus cu capul chiar si pentru o clona cu asemenea ID?
     Ti-a mai precizat Ovidiu (SSK) o data sa vada si chiorii si trolli: „Nu exista FCSB, FCSB e o gaselnita juridica. Actuala echipa de fotbal pe care tu o numesti FCSB e Steaua.”

     Nu mai pune minciuni in gura altor useri, provocator, ca iti vor fi sterse!

     1. le-batard

      @xray.

      Prichindelule, tu cine esti? Eu am intrat prima data pe siteul asta in 2004. Pe vremea aia discutau pe aici altii, daffy duck, gica chioru, miaus. Toti intelectuali si toti cunoscatori ai fenomenului. Tu unde erai atunci? Probabil chiar atunci te nasteai, daca nu fizic, atunci ca suporter al Stelei. Ma rog, al fcsb-ului, ca tu nu ai prins Steaua, se pare. Altfel nu dadeai atat de tare din cioc ca sa aperi fcsb-ul. Cine i-a vazut jucand pe Panduru si Adi Ilie, ca sa nu zic de Hagi sau Boloni, n-are cum sa creada ca baieteii astia care se zbenguie azi prin teren au dreptul moral de a se da fotbalisti stelisti.

      Asa ca lasa tu povestile cu gaselnitele juridice. Pentru ca judecatorul care a venit cu gaselnita aia a zis ca FCSB nu e Steaua. Si judecatorul ala stie mai bine ca tine.

      Acum, inainte sa imi raspunzi, intra rapid pe youtube si da un search Gol Ilie Dumitrescu 1991, ca sa vezi si tu ce inseamna echipa de fotbal Steaua Bucuresti.

     2. xray Autor articol

      @le-batard

      Mai, older – big clona! Pe mine nu ma intereseaza cine esti si ce ai fost! Poti sa fi intrat e site-ul asta direct de pe tableta lui Decebal si sa fi vazut meciul Dacia-Roma live din peluza de la Sarmisegetusa!
      Asta nu-ti da dreptul sa faci trolling si sa colportezi minciuni atribuind unor useri ceea ce nu au spus!
      In rest nu are treaba nimeni cu tine si cu opiniile tale. Punct!

    2. vitto

     @le-batard.
     hai lasa batard, esti fitilist….. da’ ai ghinion ca aici sunt baieti cu ratiune si rezon …. caci noi suntem pazitorii zidului ros-albastru, noi suntem „rondul de noapte” si e cam greu sa ne aburesti ca pe umblatorii tai albi!

 2. asprilia

  @xray nu te mai agita ca sampania ,ciobanul nu mai pupa ghencea cu nocturna si ce naiba mai vrea el ,faza cu patrimoniul statului ,iar suporterii adevarati cei care au fost ,,PTNESU, nu vor sustine niciodata o emblema fcsb pe tricouri ,ori sustinem echipa cu emblema pe care sa scrie numele steaua bucuresti ,ori stam acasa,deci exclus fcsb sau alte sigle cu alte denumiri ,vad ca cine nu e de acord cu tine ba e troll ,ba ii banezi si tot asa,calci cu pasi ageri pe urmele ciobanului dictator si tiranic,acum o sa imi zici de steaua libera si alte povesti la fel ca ciobanul betivi drogati si huligani ,alta placa nu mai stie

  1. xray Autor articol

   Bai, asprilia, tu ai baut apa dupa Le Batard? Unde m-am agitat eu cu ce bati tu campii?
   Vezi-ti de durerile tale si nu mai abera de mine daca nu stii despe ce a fost vorba cu Le Batard!

   Mananci si rahat!
   De cate ori nu ne-am contrazis noi doi? De foarte multe ori!
   De cate ori ai injurat pe forum? De multe ori!
   De cate ori te-am facut troll? NICIODATA!
   De cate ori te-am banat eu? NICIODATA! Ti-am sters doar injuraturile adresate userilor.
   Ca asta de exemplu:

  2. alpopa

   @asprilia: Acum cativa ani faceati misto de timisoreni si clonele lor, acum vei sustine o clona doar pentru ca poarta pe piept marca CSA-ului?!

   Reiese clar din acest comunicat ca tot ce are CSA-ul este o marca, pe care vrea sa o valorifice. Reiese clar ca pana si ei admit ca echipa de fotbal desprinsa in 1998 este acum tocmai mult „hulita” FCSB.

   Tu vrei sa dai cu piciorul si sa umpli de flegme o echipa cu o istorie de aproape 70 de ani, doar pentru faptul ca nu mai are acordul CSA sa-i poarte marca?!

   1. le-batard

    @alpopa.
    Gresesti. Fix marca aia e tot ceea ce e important. Ciobanul are doar un lot de jucatori, nici macar aceiasi jucatori care au jucat la adevarata Steaua inainte de 2003.

    Atat timp cat fcsb nu are dreptul de a folosi marca Steaua, nu e Steaua, pentru ca nu are legatura cu Steaua.

    E simplu de inteles. Daca fcsb ar fi Steaua si ar avea palmaresul, ar putea comercializa produse care sa faca referire la aceste lucruri. Ca de exemplu replici ale Cupei Campionilor Europeni. Dar nu face asta, pentru ca stie ca nu are voie. O astfel de actiune ar da nastere unui nou proces, iar FCSB-ul ar ajunge sa plateasca multi bani. Steaua Bucuresti, adica clubul caruia voi ii ziceti CSA ,are voie sa comercializeze produse ca cele despre care v-am zis mai sus.

    1. alpopa

     @le-batard.

     Ufff…

     Palmaresul este al echipei de fotbal, pe cale de continuitate sportiva. Este halucinant ca tu poti crede ca palmaresul poate sari dintr-un buzunar in altul, in functie de cine are drepturi asupra marcii!

     Cum ar fi ca MApN sa cesioneze marca pe o perioada de X ani unei anumite echipe, sa zicem o nou-promovata, iar mai apoi, dupa ce nou promovata retrogradeaza, sa cesioneze marca unei alte nou-promovate? In acest mod, „Steaua” nu ar retrograda niciodata! Ti se pare normal asa ceva? Este total impotriva oricaror oranduiri sportive si, implicit, nici nu se poate discuta despre asa ceva. Palmaresul, la fel ca si dreptul de participare in competitii, la fel ca si coeficientul UEFA, toate acestea se transmit EXCLUSIV PE LINIE SPORTIVA. Ca atare, nicio instanta sportiva nu recunoaste istoria revendicata de catre CSU Craiova sau ACS Poli Timisoara, intrucat aceste societati nu existau inainte de 2012, anul infiintarii ambelor! Similar, se poate face o paralela cu ce s-ar intampla daca MApN si-ar inscrie pe undeva vreo echipa!

 3. asprilia

  lumina s-a facut iti zic eu cum ,, conducerea infecta in spetza ciobanul a aburit o pe la televiziuni ca iau marca inapoi ca se antreneaza din aprilie anul curent in ghencea si alte filme de spalat creierii la prosti ,deci dupa 1 an si 6 luni sa auzim ca ciobanul /conducerea nu a facut nici un demers oficial pt NORMALITATE,, ba mai mult au indepartat suporterii de la stadion i -au impartit in 2 tabere si totul pt ca un cioban nenorocit il intereseza doar banii,eu te intreb pe tine cum e stai 1 an si 6 luni fara echipa ? nu ti as dori ,dar incet incet ii vine nota de plata ciobanului ,sezonul viitor ? un fiasco total va fi pt berbec

 4. alpopa

  Iata ca, dupa lupte seculare si presiuni din presa (vezi si articolul Mariei Andries), MApN-ul si CSA-ul dau in sfarsit dovada de transparenta si ne informeaza toate detaliile referitoare la marca, evaluarea ei etc. Mai bine mai tarziu decat niciodata!

  Ce este insa cel mai important in acest comunicat este faptul ca CSA isi asuma faptul ca actuala societate controlata de Becali este singura continuatoare a activitatii fotbalistice Steaua ’47. Citez: <>

  Cu alte cuvinte, prin acest comunicat, CSA admite ca singurul lor drept este asupra marcii, nu si asupra ACTIVITATII clubului de fotbal Steaua Bucuresti. Este cel mai important comunicat din toata aceasta afacere. S-a facut in sfarsit lumina: FCSB este Steaua!

  S-a terminat! Ma astept ca „stelistii liberi” sa-si faca harakiri!

  1. le-batard

   Investitiile astea au fost incluse in contractul de inchiriere. De aia si platea ciobanul atat de putin. E vorba de un contract de inchiriere care e numit Triple Net sau NNN la americani. Cu un astfel de contract, chiriasul e obligat sa faca repratii la cladirile pe care le inchiriaza. Pentru becali, investitiile astea au fost fix 0, deoarece el a facut foarte multi bani din vanzarea de bilete la meciurile din Champions League. Fara acele modernizari nu ar fi putut juca niciodata acolo. Si deci nu ar fi facut niciodata rost de banii pe care ii iubeste asa de mult.

 5. alpopa

  Am urmarit reactia presei dupa comunicatul CSA. Este incredibil cum acesti „jurnalisti” ignora cu buna stiinta si rea credinta ideile cele mai importante ale acestui comunicat:

  1. CSA nu mai are niciun drept asupra echipei de fotbal, intrucat a cedat sectia de fotbal in 1998

  2. Singurele drepturi ale CSA sunt asupra marcii „Steaua Bucuresti”, pe care CSA vrea cu indarjire sa o valorifice, insistand ca societatea FCSB, continuatoarea echipei de la Sevilla ’86, sa achite o taxa de marca, desi acestia din urma se pare ca nu-si doresc.

  Intrebarea mea este urmatoarea: atat timp cat clubul de fotbal nu mai face parte din CSA de aproape 20 de ani si nu mai primeste niciun beneficiu sau suport din partea CSA, de ce ar vrea societatea sportiva FC Steaua Bucuresti SA, denumita colocvial FCSB, sa achite o suma exorbitanta pentru a purta pe piept marca CSA, adica a clubului din care nu mai face parte, repet, de aproape 20 de ani ?!?!

 6. alpopa

  Continuand postarea anterioara, presa duce discutia spre un „scandal” care nu intereseaza pe nimeni, si anume ce active are de luat sau de neluat Becali din incinta Stadionului Ghencea. CE TREABA ARE ASTA CU STEAUA?!

 7. redbabyseal

  acum 30 de ani, Romania noastra avea alta stema pe steag si era cunoscuta drept RSR. … cu toate astea, era Romania! ca si acum.

  culoarea hainelor pe care le imbraci, sau marca lor, nu te schimba. nu esti un alt om daca porti trening puma si nu cred ca daca te schimbi intr-unul adidas nevasta iti inchide usa in nas!

  sau poate divortezi daca nevasta blonda se vopseste bruneta? pe motiv ca „nu mai esti fata cu care m-am casatorit”.

  schimbarea de marca e, in fond, doar o schimbare de look. nu modifica personalitatea.

  desi impresionant la prima vedere, aspectul exterior e SUPERFICIAL a-l considera important. mai presus de orice altceva denota superficialitate.

Lasă un răspuns