85 de comentarii la „Galerie FOTO: FC Steaua 1-0 Shakhter Karagandy

 1. Tudz

  A apărut motivarea deciziei cu privire la palmares!

  „În 1998, fără ca palmaresul anterior să fie transferat (în absenţa unui act din care să rezulte acest lucru şi în considerarea puterii de lucru judecat a deciziei 3425/2014), ECHIPA DE FOTBAL PROFESIONIST A FOST TRANSFERATĂ ȘI ȘI-A CONTINUAT ACTIVITATEA (obţinânând noi rezultate sportive şi un nou palmares) unei terţe persoane – Asociaţia Fotbal Club Steaua, asociaţie cu personalitate juridică distinctă de reclamantul CSA, astfel încât această entitate este titulara dreptului la palmares pentru perioada 1998 – 2003.
  Chiar şi într-o accepţiune a fondului de comerţ ce ar include drepturi nepatrimoniale, în absenţa unei manifestări de voinţă decisive în acest sens (în tranzacţia din 2003 menţionându-se exclusiv transferul dreptului de a participa în Divizia A, drept care, deşi decurge din poziţia ocupată în clasamentele anterioare, este distinct de dreptul la palmares), Curtea constată că nu poate fi reţinut un asemenea transfer.
  Nu poate fi reţinută indivizibilitatea naturală invocată de apelant şi nu este aplicabil în cauză principiul accesorium sequitur principale, deoarece nu se identifică un raport de accesorialitate între dreptul la palmares şi elementele propuse de apelant.
  Astfel, poziţia în clasamentele anterioare nu poate fi considerată un drept asociat, accesoriu al echipei în forma actuală, ci cel mult un accesoriu al echipei în componenţa de la momentul câştigării poziţiei în respectivul clasament.
  Spre exemplu, presupunând transferul unei echipe sportive către un alt club sportiv şi redenumirea acesteia, din orice motive, nu s-ar putea pretinde că palmaresul obţinut sub titulatura anterioară să fie trecut sub noul nume ale actualei echipe, nefiind de conceput alterarea listei rezultatelor sportive, fie şi numai în considerarea interesului general al existenţei unor informaţii corespunzătoare realităţii în aceste clasamente.
  În concluzie, pentru perioada 1947 – 1998, titularul dreptului la palmares este reclamantul CSA.”

  Este exact vorba despre ce am zis eu și Alexandru-H.
  În acest proces, obiectul de judecată în acest proces a fost palmaresul instituțional, nu cel sportiv.
  Păcat că nici domnul Virgil Boglea împreună cu cei de la Asociația Salvați Steaua nu-și dau seama de acest lucru… Obligatoriu trebuie luată legatura cu ei cumva, să înțeleagă despre ce e vorba.
  Iar oficialii FRF să apară în fața instanței să le explice judecătorilor diferența intre ce au judecat ei și palmaresul sportiv dat DOAR de FRF și UEFA.

  1
  1
 2. Tudz

  Hai că am postat până la urmă aici întreaga motivare.

  @xray

  Vreo părere?

  „În 1998, fără ca palmaresul anterior să fie transferat (în absența unui act din care să rezulte acest lucru și în considerarea puterii de lucru judecat a deciziei 3425/2014), echipa de fotbal profesionist a fost transferată și și-a continuat activitatea (obținânând noi rezultate sportive și un nou palmares) unei terțe persoane – Asociația Fotbal Club Steaua, asociație cu personalitate juridică distinctă de reclamantul CSA, astfel încât această entitate este titulara dreptului la palmares pentru perioada 1998 – 2003.
  Este necontestat faptul că de la înființare din 1947 până în 1998, echipa de fotbal profesionist a activat sub egida reclamantului CSA (inițial Asociația Sportivă a Armatei și, ulterior, C_____ C______ Central al Armatei, Casa Centrală a Armatei), astfel încât reclamantul este titularul dreptului la palmares pentru această perioadă. Ceea ce este în discuție în cauză este dacă în cadrul raporturilor juridice a existat un transfer fie el și de facto al acestui palmares, transfer apt să conducă la respingerea acțiunii principale. Curtea consideră, însă, că existența unui precedent judiciar nu poate determina instanța să adopte aceeași soluție, deoarece acestea nu au caracter obligatoriu, dreptul intern prevăzând inclusiv un remediu pentru situațiile de jurisprudență neunitară, reprezentat de recursul în interesul legii, în conformitate cu dispozițiile art. 514 și urm. C.Proc.Civ. De altfel, ceea ce s-a reținut în litigiul ____________** a fost, în esență, faptul că solicitarea reclamantului de constatare a dreptului asupra palmaresului este neîntemeiată deoarece aceasta nu a participat cu palmaresul pretins la competiții specifice organizate (situație de fapt diferită de cea în cauză – pentru perioada 1947 -1998 echipa de fotbal profesionist activând în cadrul reclamantului CSA cu denumirile succesive pe care acesta le-a purtat). Jurisprudența invocată nu statuează de plano asupra faptului că palmaresul unui club sportiv este preluat automat de o nouă entitate atunci când se transferă către aceasta echipa și activitatea sportivă.
  Sub un al doilea aspect, apelanta-pârâtă invocă mențiunile Statutului Asociației Fotbal Club Steaua București și cele ale propriului Act constitutiv din ale cărui mențiuni reiese că este continuatoarea de drept a istoriei și tradițiilor echipei de fotbal Steaua București și a palmaresului acesteia. Cu privire la acest ultim act, fiind încheiat cu Asociația Fotbal Club Steaua București – asociație cu personalitate juridică, distinctă de persoana reclamantului, Curtea constată că mențiunile sale nu pot fi opuse, prin ele însele, reclamantului potrivit principiului res inter alios acta. Ele nu pot fi corelate nici cu mențiunile Statutului Asociației Fotbal Club Steaua București, întrucât acesta prevede faptul că asociația preia și continuă activitatea sportivă de performantă a Secției de Fotbal a Clubului Steaua și preia în întregime tradițiile glorioase ale acesteia. În acord cu prima instanță și contrar susținerii apelantului, dată fiind tot interpretarea literală și faptul că o altă manifestare de voință a părților nu poate fi dedusă din elemente intrinseci sau chiar extrinseci actului, Curtea constată că acestă mențiune în statut nu poate conduce la concluzia preluării palmaresului existent până în 1998 de nou înființata entitate.
  Curtea de Apel București a mai reținut ca autoritate de lucru judecat decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație care a arătat că Clubul Sportiv al Armatei deține marca Steaua, decizie în care se arată că la nivelul anului 1999 de la CSA Steaua București către Asociația Fotbal Club Steaua București nu a operat un transfer (integral) de patrimoniu, ci numai dreptul de a folosi gratuit anumite spații, au fost detașați angajați ai fostei secții de fotbal profesionist, au fost preluate datoriile și creanțele contractate înainte de 8 iulie 1998 în legătură cu această secție de fotbal.
  Nici argumentul privind faptul că în absența preluării palmaresului, pârâta nu ar fi putut continua activitatea competițională nu poate fi primit, deoarece continuarea în Divizia A în sezonul următor a avut la bază o manifestare de voință specială în acest sens între Asociația Fotbal Club Steaua București și pârâtă (pct. 8 al tranzacției autentificate sub nr. 76/2003 de BNP M_____ A_______). În ceea ce privește continuarea activității sportive la nivelul anului 1998, aceasta s-a realizat de Asociația Fotbal Club Steaua București nu în considerarea preluării palamaresului (în sensul alterării realității referitoare la faptul că victoriile obținute de echipa de fotbal profesionist au avut loc sub egida reclamantului), ci în considerarea mențiunilor din actele constitutive referitoare la continuarea activității sportive. De altfel, cu privire la acest aspect, contrar criticilor apelantei referitoare la autoritatea de lucru judecat a deciziei 3425/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție se constată că, chiar dacă litigiul a avut un alt obiect, fiind vorba de efectul pozitiv al autorității de lucru judecat, în mod corect prima instanță a reținut că se impun în prezentul litigiu statuările referitoare la faptul că la nivelul anului 1999 de la reclamant la Asociația Fotbal Club Steaua București nu a operat un transfer (integral) de patrimoniu, ci numai dreptul de a folosi gratuit anumite spații, au fost detașați angajați ai fostei secții de fotbal profesionist, au fost preluate datoriile și creanțele contractate înainte de 8 iulie 1998 în legătură cu această secție de fotbal. Astfel, în prezentul litigiu nu se poate statua contrar celor dezlegate în litigiul anterior, respectiv nu se poate stabili că ar fi operat transferul integral de patrimoniu.
  De fapt, întreaga construcție logică a apelantei pornește de la ideea că palmaresul este unic și indivizibil, ceea ce ar justifica faptul că titularul său este entitatea care administrează echipa sportivă în prezent. Or, Curtea nu poate reține o asemenea concluzie dată fiind realitatea competițiilor sportive care se derulează succesiv, în multiple forme. Altfel spus, întrucât lista victoriilor sportive are în mod natural o derulare cronologică, dreptul la palmares poate fi divizat în raport de fiecare competiție sportivă la care se obține o asemenea victorie și în situația sporturilor de echipă poate fi alocată atât clubului sportiv la care funcționează respectiva echipă în momentul obținerii victoriei, cât și unei anumite componențe a echipei la un anumit moment în timp. Tot pentru a justifica preluarea palmaresului, apelanta-pârâtă a susținut că transferul a fondului de comerț, reprezentat de echipa de fotbal, locul în grupe de la momentul respectiv, drepturile federative ale jucătorilor, „istoria și trecutul glorios”, include și transferul palmaresului clubului, potrivit principiului de drept „accesorium sequitur principale”, (accesoriul urmează principalul). Cu privire la acest aspect, în considerarea calificării ca drept nepatrimonial a dreptului la palmares, Curtea apreciază că acesta nu poate reprezenta un element al fondului de comerț, înțeles ca universalitate de drepturi patrimoniale afectată desfășurării unei activități profesionale. Chiar și într-o accepțiune a fondului de comerț ce ar include drepturi nepatrimoniale, în absența unei manifestări de voință decisive în acest sens (în tranzacția din 2003 menționându-se exclusiv transferul dreptului de a participa în Divizia A, drept care, deși decurge din poziția ocupată în clasamentele anterioare, este distinct de dreptul la palmares), Curtea constată că nu poate fi reținut un asemenea transfer. Nu poate fi reținută indivizibilitatea naturală invocată de apelant și nu este aplicabil în cauză principiul accesorium sequitur principale, deoarece nu se identifică un raport de accesorialitate între dreptul la palmares și elementele propuse de apelant. Astfel, poziția în clasamentele anterioare nu poate fi considerată un drept asociat, accesoriu al echipei în forma actuală, ci cel mult un accesoriu al echipei în componența de la momentul câștigării poziției în respectivul clasament. Spre exemplu, presupunând transferul unei echipe sportive către un alt club sportiv și redenumirea acesteia, din orice motive, nu s-ar putea pretinde că palmaresul obținut sub titulatura anterioară să fie trecut sub noul nume ale actualei echipe, nefiind de conceput alterarea listei rezultatelor sportive, fie și numai în considerarea interesului general al existenței unor informații corespunzătoare realității în aceste clasamente. O asemenea soluție nu sfidează logica, așa cum susține apelanta invocând faptul că reclamantul nu poate deține în prezent o echipă de fotbal profesionist, potrivit art. 31 din Legea nr. 69/2000, întrucât dreptul dedus judecății a fost limitat temporal prin chiar cererea de chemare în judecată până la nivelul anului 2003, iar prin soluția instanței de apel până la nivelul anului 1998, fără implicații asupra palmaresului obținut ulterior de către echipa de fotbal, funcționarea legală a reclamantului anterior anului 1998 nefiind contestată. În concluzie, pentru perioada 1947 – 1998, titularul dreptului la palmares este reclamantul CSA.”

   1. vasglo

    ….. se confirma continuitatea în competiția sportivă, din 1947 și până azi, a echipei numită azi fcsb. Palmaresul e numai un accesoriu care ține de formele organizatorice în care echipa a performat! … Justiția civilă ne-a dezvăluit secretul lui Polichinelle: ” e adevărat că între 1947 -1998, echipa de fotbal era la CSA? Evident, da!…. ?

    2
    1
   2. Tudz

    @vasglo

    Cu tot respectul, dar nu prea văd unde ar fi victoria cu motivarea asta…
    Poate doar dacă @alexandru-h chiar avea dreptate cu privire la diferența dintre palmaresul juridic și cel sportiv.

    Eu unul nu știu ce să mai cred…

     1. vasglo

      Cu regret trebuie sa recunosc, analfabetismul funcțional face ravagii!.. 🙂

      1
      2
 3. Ioan FCSB

  Am tras cu ochiul la Steaua Libera pe Facebook. Ei zic acolo ca in urma acestei decizii conteaza cine are CIS-ul. De aceea CSA nu Mai are palmaresul din 1998 Pana in 2003 pentru ca noul AFC nu a preluat si CIS-ul. Incepe sa aiba logica cat de cat. Sa vedem ce va spune UEFA in final. Parerea lor este singura avizata in fotbal. Desi la ce au facut nelasand jucatori de fotbal la Olimpiada din Tokyo nu prea Mai prezinta nici ei incredere. Nu stim pe cine sa Mai credem.

 4. quark

  1 – talpan a dosit niste documente pe care a refuzat sa le puna la dispozitia asociatiei, fiind necesara interventia instantei – speram sa le scoata din fiset cat mai curand;
  2 – pe aceleasi principii, cs dinamo / cs rapid au transferat palmaresul pe acte ? nu sunt 2 sapt de cand D. Lupu a spus ca-n max 2-3 luni cs dinamo o sa-si revendice palmaresul
  3- alexandru-h a explicat perfect care-i realitatea

 5. Ioan FCSB

  Ciudat este cum UEFA poate atribui coeficientul echipelor desi acestea echipe au alt CIS comparativ cu cele de la care preiau coeficientul. Lucrurile se complica. Poate au dreptate sarbii cand striga uefa mafia.

  1. unubatran

   Ce ai putea face? Stapanul este fericit ca scapa de procesul cu prejudiciul, “case closed”. Visurile de faima ale domnului avocat Boglea, s-au pus pe apa sambetei pentru ca sefu’ nu doreste sa faca recurs. Imagineaza-ti cum ar da la CV un astfel de proces pentru tanarul avocat Boglea.

   Daca voi inca credeti ca astia toti se dueleaza pe acolo pentru noi, va inselati amarnic.

   2
   1
 6. bucur

  Se știe ca FCSB sta cel mai bine dintre echipele romanesti in clasamentul UEFA, ocupand locul 1 cu 21,000 puncte,  pe locul urmator fiind CFR cu 16,5 p… Oare ce se va intampla cu acest coeficient al FCSB in urma publicarii deciziei cu privire la palmares ? Va ramane asa ? Va fi micsorat ?

  1
  1
 7. alexandru-h

  Steaua Libera vorbeste prostii.

  Cum sa preia AFC-ul CIS-ul clubului sportiv Steaua cand AFC era o entitate juridica distincta de clubul sportiv Steaua? CIS-ul nu e transmisibil – ca atunci cand il obtii depui niste documente gen certificatul de inscriere in Registrul Comertului, care e unic pentru fiecare entitate juridica din Romania.

  Daca maine se intelege CSA cu un intreprinzator privat care face o societate distincta pentru a putea prelua echipa si a juca in Liga I, noua societate va avea CIS-ul propriu, nu cel al CSA-ului. Deci CIS-ul e irelevant in discutia asta.

  In rest, ramane cum am discutat. Nu intelege nimeni in Romania diferenta dintre palmares sportiv si cel institutional. Cel mai grav e ca nu o inteleg avocatii lu’ Becali. Daca mergi in instantele civile, judecatorii vor decide asupra palmaresului institutional – ce entitate juridica a detinut echipa de fotbal in perioada x? Aia are palmaresul institutional al perioadei. Daca cele doua tipuri de palmares ar fi unul si acelasi, ar insemna ca orice vanzare sau cedare de echipa de fotbal s-ar solda cu pastrarea palmaresului in mainile vanzatorului si crearea unuia nou de la zero.

  Vrei sa te bati pentru palmaresul sportiv? Din 2015 ai calea UEFA si FRF – ceri documente lamuritoare de la cele doua institutii care au organizat competitiile ce-ti formeaza palmaresul? Nu te pricepi? Sunt avocati sportivi excelenti in Occident pe care-i poti plati sa te ajute cu marasmul birocratic de la Nyon. Nu vrei ca esti un oier tampit? Stai si ia-ti-o de la Talpan!!!

  1. Ioan FCSB

   Alexandru Becali nu vrea nici sa il schimbe pe Vlad in poarta Desi ne-a pierdut I calificare in UEL si un campionat. Probabil ca isi pregateste retragerea din fotbal. Oricum este la varsta la care Romanii se pensioneaza daca nu ma insel.

    1. vasglo

     Ma intreb, care o fi diferenta intre matale si Ioan FCSB, numai de site?. Daca chiar vrei sa stii cine sunt eu, intra pe Forum, vasglo. Te ajuta X-ray!.. Asta ca sa stim ce si cum dansam!… 🙂

 8. Tudz

  @alexandru-h

  Probabil o sa sune absurd ce spun eu acuma…
  Dar tu si @xray ar trebui cumva sa luati legatura cu Virgil Boglea, fie si printr-un apel pe Zoom, whatever… Si sa-i explicati si lui cum sta defapt treaba, ca el sa transmita mai departe la ceilalti avocati (sau chiar sa cheme unii de la Nyon asa cum spui tu).
  Ca pana la urma degeaba stam si comentam aici, de vreme ce nimeni de la asociatia „Salvati Steaua” sau de la conducerea clubului nu sta sa citeasca ce scriem noi aici…
  Din cate stiu, pe site mai sunt tot felu de articole interesante, chiar si documente care ar putea constitui un avantaj, cine stie…

  1. alexandru-h

   @tudz

   Eu sunt sigur ca i s-a propus treaba aia inca din 2015-2016 si a refuzat-o din 2 motive mari si late:

   a) Costa bani
   b) Nu era ideea lui

   Nu-l cunoastem toti pe Becali? Ce naiba – singura lui teama a fost ca va pierde bani seriosi din cauza marcii. Acum ca nu mai are motive sa se teama, e complet indiferent. Sa ne mai amintim cine s-a ocupat de procesele cu marca? Cum a ajuns pana si Ruxandra Argaseala, o incepatoare in ale dreptului, sa managerieze procesele pierdute de Jiji si Piperea? In 6 ani a stiut sa se injure cu Burleanu din tot felul de motive tampite dar nu a gasit timp sa trimita o cerere catre institutia aia pentru a afla tot poporul cine e domne’ Steaua adevarata si fotbalistica? Sa mai zicem ca a avut timp 2 ani, cat nu a exista o echipa de fotbal CSA, sa faca toate astea?

   Partea frustranta e ca daca ar fi obtinut confirmarea faptului ca actuala echipa detine palmaresul sportiv, noi nu ar mai fi trebuit sa facem nimic. Ne-am fi uitat amuzati cum Talpan si restul zbiara prin presa zilnic, cum ameninta pe UEFA cu procese etc… Asa? Ne uitam cum se pierde timpul in instante civile si cum se violeaza la ore de audienta maxima conceptul de palmares.

   Subiectul e inchis. Mai discutam pe aici ca sa ne aflam in treaba…

   1. Ioan FCSB

    Alexandru si Tudz si ceilalti cel Mai frustrant nu este ca se pierde palmaresul, ci ca CSA are echipa ce poate castiga in fata fcsb intr-un meci corect fara arbitraje partinitoare. Pai inseamna ca suntem mintiti cu acest fotbal din liga1 si Cupele Europene. Mult Mai curat este fotbalul de la Jocurile Olimpice unde Australia a castigat cu Argentina. ?

 9. vasglo

  @Alex-h, veteran al site-ului, asta-i tot ce poti, adica sa ne zici ceea ce stim?? ..

  Macar un draft de interventiie la UEFA ca sa-l lumineze pe Al Nostru, esti in stare sa produci?…l

  Si ca sa lamurim lucrurile intre noi,… pls. feel free to read as follows, with necessary updates (original on Forum, vasglo):

  Motto: “Pentru unii muma, pentru altii ciuma”

  – Scrisoare deschisa-

  Domnului Klaus Werner Yohannis – Presedintele Romaniei

  Domnului Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei

  Domnului Liviu Dragnea-Presedintele Camerei Deputatilor Romaniei

  Stimati domni,

  Ne permitem sa supunem atentiei dv. o situatie care, la prima vedere, poate parea minora si cu rezolvare exclusiv juridica, dar care, dupa opinia noastra, are cauze politice si poate afecta grav imaginea Romaniei in lume.

  Este vorba de situatia actual a S.C. Fotbal Club FCSB S.A., administratorul echipei recunoscuta de lumea fotbalistica interna si international ca fiind SIMBOLUL FOTBALULUI ROMANESC.

  Recent, aceasta societate comerciala a fost actionata in justitie de Statul Roman, prin reprezentantul sau CSA Steaua Bucuresti, pentru a plati suma de 37 milioane de euro reprezentand asa-zise prejudicii pentru utilizarea fara drept, in anii 2004-2014, a marcii “Steaua”. De ce? Pentru ca numele comercial si marca “Steaua” sunt proprietate intelectuala publica, gestionata de CSA Steaua Bucuresti.

  Se pune, insa, intrebarea: se comporta Statul Roman cu proprietatea sa la fel fata de toti utilizatorii ei? Raspunsul este NU. Astfel, marca “Dinamo Bucuresti”, desi proprietate publica si ea, a fost cesionata GRATIS SI PE TERMEN NELIMITAT, astfel incat Statul nu incaseaza nimic din dreptul sau de proprietate asupra acestei marci.

  Problema este de principiu. Daca entitatile statului, CSA Steaua si CS Dinamo, de la care au plecat cele doua echipe de fotbal private actuale, au indeplinit mandatul popular de trecere a fotbalului profesionist de la stat la privat, cum este posibil ca Statul sa pretinda bani pentru utilizarea marcii, numai intr-un singur caz, cel al Stelei?… Echipele de fotbal Steaua si Dinamo, desi au avut acelasi statut in comunism, acum sunt tratate diferit, una plateste alta nu! Unde-i logica, unde-i dreptatea?!!…

  In situatia actuala nu mai conteaza cum s-a ajuns aici, cand, cum si cui s-au “privatizat” bunurile Statului reprezentate de drepturile de proprietate intelectuala asupra marcilor echipelor de fotbal profesionist “Steaua” si “Dinamo”, important este sa se asigure un TRATAMENT EGAL pentru toti.

  Cand faci privatizarea fotbalului o faci pentru toti la fel, CU MARCA sau FARA MARCA, nu CU MARCA pentru unii si FARA MARCA pentru altii, ca toti provin de la acelasi Stat, adica de la noi toti, fie stelisti, fie dinamovisti, fie rapidisti, etc.

  In procesul de trecere de la economia etatista la economia de piata se pot face greseli, dar asta nu insemana ca ele nu trebuie corectate. Un exemplu in acest sens este noua Lege a pensiilor care tocmai asta face, vrea sa indrepte greselile trecutului.

  Oare, ne dam seama in ce TRAGI-COMEDIE am putea trai in urma procesului pentru asa-zisele prejudicii aduse “poporului”, intentat de CSA Steaua contra clubului care a reprezentat singura privatizare de succes din fotbalul romanesc? Dupa ce a dus numele “ Steaua” in Liga a 4-a de amatori, CSA Steaua e pe cale sa falimenteze si echipa de fotbal, SIMBOL AL Romaniei! Iar, in tot acest timp, echipa de fotbal Dinamo, trecuta si prin insolventa, traieste si va trai ani multi si fericiti, fara sa plateasca ceva pentru folosirea marcii aflata in proprietatea aceluiasi Stat….

  Isi poate asuma Guvernul Romaniei aceasta situatie? Ce ar gandi comunitatea internationala, inclusiv cea sportiva, despre Guvernul care isi distruge un “simbol national” prin inactiunea de a asigura echilibrul intre actorii economici, in general si, cu atat mai mult, intre cei aflati intr-o intrecere sportiva?

  Prin urmare, va rugam sa dispuneti analizarea celor sus-mentionate si sa utilizati autoritatea conferita de popor pentru a determina emiterea unui document guvernamental care sa reglementeze, UNITAR si pentru toti actorii din viata sportiva care s-au privatizat de la fostele Cluburi Sportive departamentale comuniste, problema cedarii drepturilor de proprietate intelectuala ale Statului asupra marcilor aferente.

  In acest fel consideram ca s-ar asigura egalitatea sanselor la existent a tuturor.

  Precizam ca demersul nostru nu este nicidecum indreptat impotriva unei entitati sportive anume si a suporterilor ei, ci credem ca, la fel ca orice alt contribuabil roman, nici acestia nu pot fi satisfacuti cu situatia actuala.

  Semneaza: un grup de suporteri si iubitori ai fcsb=Steaua, SIMBOL AL FOTBALULUI ROMANESC…’

  Aceasta gandire e pe Forum de mult timp, langa Ioan FCSB care ne spune cum a fost la primul lui meci pe Templu! 🙂 🙂 🙂

 10. vasglo

  Motto: “Pentru unii muma, pentru altii ciuma”

  – Scrisoare deschisa-
  Domnului Klaus Werner Yohannis – Presedintele Romaniei
  Domnului Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei
  Domnului Liviu Dragnea-Presedintele Camerei Deputatilor Romaniei

  Stimati domni,

  Ne permitem sa supunem atentiei dv. o situatie care, la prima vedere, poate parea minora si cu rezolvare exclusiv juridica, dar care, dupa opinia noastra, are cauze politice si poate afecta grav imaginea Romaniei in lume.
  Este vorba de situatia actual a S.C. Fotbal Club FCSB S.A., administratorul echipei recunoscuta de lumea fotbalistica interna si international ca fiind SIMBOLUL FOTBALULUI ROMANESC.
  Recent, aceasta societate comerciala a fost actionata in justitie de Statul Roman, prin reprezentantul sau CSA Steaua Bucuresti, pentru a plati suma de 37 milioane de euro reprezentand asa-zise prejudicii pentru utilizarea fara drept, in anii 2004-2014, a marcii “Steaua”. De ce? Pentru ca numele comercial si marca “Steaua” sunt proprietate intelectuala publica, gestionata de CSA Steaua Bucuresti.
  Se pune, insa, intrebarea: se comporta Statul Roman cu proprietatea sa la fel fata de toti utilizatorii ei? Raspunsul este NU. Astfel, marca “Dinamo Bucuresti”, desi proprietate publica si ea, a fost cesionata GRATIS SI PE TERMEN NELIMITAT, astfel incat Statul nu incaseaza nimic din dreptul sau de proprietate asupra acestei marci.
  Problema este de principiu. Daca entitatile statului, CSA Steaua si CS Dinamo, de la care au plecat cele doua echipe de fotbal private actuale, au indeplinit mandatul popular de trecere a fotbalului profesionist de la stat la privat, cum este posibil ca Statul sa pretinda bani pentru utilizarea marcii, numai intr-un singur caz, cel al Stelei?… Echipele de fotbal Steaua si Dinamo, desi au avut acelasi statut in comunism, acum sunt tratate diferit, una plateste alta nu! Unde-i logica, unde-i dreptatea?!!…
  In situatia actuala nu mai conteaza cum s-a ajuns aici, cand, cum si cui s-au “privatizat” bunurile Statului reprezentate de drepturile de proprietate intelectuala asupra marcilor echipelor de fotbal profesionist “Steaua” si “Dinamo”, important este sa se asigure un TRATAMENT EGAL pentru toti.
  Cand faci privatizarea fotbalului o faci pentru toti la fel, CU MARCA sau FARA MARCA, nu CU MARCA pentru unii si FARA MARCA pentru altii, ca toti provin de la acelasi Stat, adica de la noi toti, fie stelisti, fie dinamovisti, fie rapidisti, etc.
  In procesul de trecere de la economia etatista la economia de piata se pot face greseli, dar asta nu insemana ca ele nu trebuie corectate. Un exemplu in acest sens este noua Lege a pensiilor care tocmai asta face, vrea sa indrepte greselile trecutului.
  Oare, ne dam seama in ce TRAGI-COMEDIE am putea trai in urma procesului pentru asa-zisele prejudicii aduse “poporului”, intentat de CSA Steaua contra clubului care a reprezentat singura privatizare de succes din fotbalul romanesc? Dupa ce a dus numele “ Steaua” in Liga a 4-a de amatori, CSA Steaua e pe cale sa falimenteze si echipa de fotbal, SIMBOL AL Romaniei! Iar, in tot acest timp, echipa de fotbal Dinamo, trecuta si prin insolventa, traieste si va trai ani multi si fericiti, fara sa plateasca ceva pentru folosirea marcii aflata in proprietatea aceluiasi Stat….
  Isi poate asuma Guvernul Romaniei aceasta situatie? Ce ar gandi comunitatea internationala, inclusiv cea sportiva, despre Guvernul care isi distruge un “simbol national” prin inactiunea de a asigura echilibrul intre actorii economici, in general si, cu atat mai mult, intre cei aflati intr-o intrecere sportiva?
  Prin urmare, va rugam sa dispuneti analizarea celor sus-mentionate si sa utilizati autoritatea conferita de popor pentru a determina emiterea unui document guvernamental care sa reglementeze, UNITAR si pentru toti actorii din viata sportiva care s-au privatizat de la fostele Cluburi Sportive departamentale comuniste, problema cedarii drepturilor de proprietate intelectuala ale Statului asupra marcilor aferente.
  In acest fel consideram ca s-ar asigura egalitatea sanselor la existent a tuturor.
  Precizam ca demersul nostru nu este nicidecum indreptat impotriva unei entitati sportive anume si a suporterilor ei, ci credem ca, la fel ca orice alt contribuabil roman, nici acestia nu pot fi satisfacuti cu situatia actuala.

  Semneaza: un grup de suporteri si iubitori ai fcsb=Steaua, SIMBOL AL FOTBALULUI ROMANESC… 🙂

 11. alexandru-h

  Uite intrebare pentru astia de la Steaua Libera.

  Daca maine CSA face un parteneriat cu o societate privata – cedeaza echipa cu toti jucatorii existenti, marca FC Steaua, ii lasa sa joaca pe Ghencea, semneaza contract serios, mostenirea traditiilor glorioase blablabla – si apoi infiinteaza o noua echipa de fotbal CSA in liga a IV-a: care e adevarata Steaua?

 12. unubatran

  @tudz,
  Ma uit la unii dintre voi si ma minunez…

  Dupa atatia ani, dupa atat amar de vreme, voi REFUZATI sa acceptati realitatea. Voi mai credeti inca in basme cu zmei si printisori.

  Intelegeti domne odata ca ciobanului i se rupe de palmaresul vietii, de nume, de suporteri si de asociatiile vietii. Pe cioban il intereseaza cash-ul. Atat! V-a spus-o dracu’ de nenumarate ori pe la TV, v-a trimis si la CSA daca comentati si nu va convine. Ce vreti mai mult de atat??

  Mai nou, i se rupe si de titlu sau de cupele europene, vinde un prostanac pe 10 meleoane si gata, pentru el e un sezon perfect.

  Cand va aud cu “sa se duca X si sa faca…”, ce sa faca, bre? Ala a spus clar ca el e stapanul si face ce vrea sula lui.

  Imi aduc aminte recent de elucubratiile “domnului” avocat Boglea, declara el pe la Safta si pe pagina asociatiei ca vezi domne, vor merge inainte cu recursul desi ciobanul spusese clar ca pentru el verdictul e perfect.

  Aloo, o mai spun odata, trezirea!
  Steaua s-a dus pe sula, nu a fost/nu este a noastra. Valabil si pentru progeniturile actuale, CSA si FCSB.

  De 6 ani avem parte de circ continuu si lucrurile merg din ce in ce in mai rau, deja s-a ajuns sub nivelul marii si, repet, voi continuati sa visati la scai verzi pe pereti.

  AMBELE tabere sunt interesate strict de banuti. AMBELE tabere sunt multumite cu situatia actuala: cazarma papa buget de la stat si va suge si de pe urma stadionului iar gigel se joaca cu jucaria lui in liga vietii.

  Pe bune? Sunt eu nebun si voi, restul, normali? Sau invers…

  1. Tudz

   @unubatran

   Eu nu te-am facut nebun, și nici n-am vreun motiv s-o fac…
   Și eu sunt conștient că din cauza unor interese personale s-a ajuns în situația asta.
   Aveam și eu dreptul să sper până la un punct, că până la urmă, speranța moare ultima.

   Stimă.

 13. vasglo

  ” Eu sunt sigur ca…” , restul e numai fructul unui delir verbal! Chiar ne iei de prosti?! De unde pana unde esti matale sigur?? Aaa, vorbesti cu Tudz si Ioan FCSB?? …
  Nu-ti ramane decat sa stai cu gura deschisa la Talpan, ca asta vad ca -ti place, cu subiect si predicat!… 🙂
  Spune-ne, ca sa nu murim prosti, din ura fata de Cioban si urmare a acestei decizii, matale incepti sa te indragostesti de clona de 4 anisori, aparuta in curtea UM 02301, ca o cheama Steaua si Becali nu a reclamat la UEFA nasterea bastardului? … 🙂 🙂

  2
  1
 14. vasglo

  Cu totb respectul fata de postacii acestui site, majoritatea de buna credinta, numele si marca „Steaua” intra, incet, incet in desuetudine de cand colonelul de justitie, de trista figura, le-a lipit pe fruntea unei clone zamislita in anul 2017 in curtea unei unitati militare din Romania.
  Lumea civilizata a fotbalului, nu si fanaticii talpanisti, stie ca ( asa cum si justitia romana zice), fcsb -fostul club steaua bucuresti- este echipa care continua in competitia fotbalistica , interna si internationala, din 1947 si pana in prezent si care s-a numit si „Steaua”, asa cum s-a numit si ASA, CSCA ori CCA. Inca un an de stationare in Liga a 2-a, fara drept de promovare, pentru o echipa de amatori aparuta in Liga a 4-a in 2017, inseamna compromiterea definitiva a unei marci, odata gloriosa, si afirmarea uneia noi, acronimul „fcsb”. -:) 🙂 🙂

  4
  1
 15. Ioan FCSB

  Vasglo tu ne jignesti si dupa aceea tot tu vii si spui ca noi suntem troli ca noi jignim etc. Mai vii si ne citezi din nu stiu ce legi pe aici. Eu zic sa te calmezi vreo 2-3 zile. Ai nevoie de o pauza.

  1
  3
   1. Ioan FCSB

    :)))) ce iti promite acel tanar? Acadele? Pai nu am Mai pomenit Pana acum un portar care sa gafeze de trei Ani de zile la majoritatea meciurilor importante. De trei Ani de zile iti promite si tu tot il crezi. Asta inseamna ca tu esti ala cum ne faci pe noi. Pai Becali vad ca il accepta pe Vlad. Deci el este ca tine si nu ca mine. Capisci? Bafta tie…

 16. Tudz

  Mda… Au postat și ei în sfârșit, dar s-ar putea să fie degeaba…

  https://www.facebook.com/SalvatiSteaua/

  Asociatia Salvați Steaua · acum 2 ore

  Asociația Salvați Steaua, prin membrii săi, a lecturat atent motivarea (necomunicată încă) a Curții de Apel București în litigiul privitor la palmares.
  Există unele paliere pe care această instanță nu le-a înțeles sau nu a vrut să le înțeleagă:

  1. În materie sportivă fotbalistică de performanță, cedarea/transferarea/transmiterea echipei de fotbal, a locului în clasament și a coeficientului UEFA către o nouă entitate echivalează cu cedarea/transferarea/transmiterea palmaresului acelei echipe, întrucât, în caz contrar, noua entitate nu ar putea CONTINUA activitatea din punctul în care l-a lăsat fosta entitate. Această nouă entitate, ar fi fost nevoită să își înceapă activitatea din liga a V-a (divizia E)… Asta în ipoteza în care nu ar fi apelat la vreun subterfugiu, fuzionând cu AS Regal București, caz în care, probabil, ar fi fost nevoită să înceapă din liga a IV-a.

  2. Instanța face referire la actul EXPLICIT și SCRIS prin care acest pretins drept NEPATRIMONIAL al CSA să fi făcut obiectul transmisiunii în 1998. În atare situație, precizăm doar că dreptul nepatrimonial presupune REALIZAREA ACESTUIA DE CĂTRE CSA. DA(!), cu toții acceptăm această teză, în sensul în care FOSTA secție de fotbal a CSA a realizat succesele/victoriile, și, altfel a spune, palmaresul până în 1998, însă PALMARESUL, ca noțiune specifică sportului, nu poate suferi MUTAȚII. Palmaresul unei echipe ori încetează, ori continuă sub o altă formă!

  3. Palmaresul cerut de CSA a vizat perioada 1947-2003, unitatea militară bazându-și „pretențiile” pe împrejurarea că AFC-ul nu putea transmite echipa fără acordul MApN. FALS! GREȘIT! În 1998 echipa de fotbal a fost divizată de Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”. Ei nu au relevat aceste aspecte! Au solicitat constatarea existenței palmaresului până în „epoca” Becali. Astfel, este absolut evident scopul urmărit!

  4. Instanța a acordat ceva ce nu s-a cerut! Există prevederi legale, arătate de Asociația Salvați Steaua, incompatibile cu soluția acestei instanțe de a acorda ceva ce nu a făcut obiectul cererii introductive! Astfel, instanța nu se poate subroga în intențiile părții solicitante, drept pentru care, nici nu poate modifica pretențiile acesteia. Pretențiile CSA, exprimate prin vocea D-lui Consilier Juridic, NU SUNT SATISFĂCUTE, Curtea de Apel acordând altceva decât a cerut acesta prin constatarea apartenenței palmaresului din ’47-’98, nu din ’47-2003.

  5. Dacă acceptăm teza ce reiese din decizia instanței de apel, reiese fără putință de tăgadă că „pârâta” e greșită. Pentru înțelegători, nu are capacitate procesuală pasivă! Prin urmare, cererea CSA trebuia îndreptată împotriva altor/altei persoane juridice, fie ea AFC, LPF sau FRF (ori, poate, UEFA).
  Suntem profund dezamăgiți că acest litigiu nu a fost tratat cu responsabilitatea corespunzătoare și că palmaresul celei mai iubite echipe de fotbal din estul Europei a fost tranșat „ca la măcelărie”.
  Totuși, nu înțelegem să îmbrățișăm această soluție și vom apela la calea recursului!

  P.S.: SENTINȚELE/DECIZIILE PRONUNȚATE ÎN ACȚIUNILE ÎN CONSTATARE NU SUNT EXECUTORII!!!

  P.S.2: DACĂ ARE PRETENȚIA DE A CONTINUA ACTIVITATEA NOII SECȚII/ECHIPE DE FOTBAL ȘI DE A CEDA PALMARESUL – Constând în promovări succesive (sau nu) din ligi neprofesioniste – CSA ESTE NEVOITĂ SĂ FORMULEZE LA RÂNDU-I RECURS

 17. unubatran

  Bla bla-uri inutile. Asta au spus si dupa verdict. Si? Ceva concret, palpabil, pe cand?

  Ca o adaugire: sa presupunem prin absurd ca am recupera nume/palmares/marca, ce va faceti sa credeti ca se va schimba ceva in ceea ce priveste jocul? NIMIC. Va fi la fel ca si pana acum. Noi suntem vai de mama noastra acum, nu pentru ca nu ne mai numim Steaua, nu mai avem palmaresul sau marca. Suntem praf din cauza Aluia din Loja!

  Puteam sa purtam un cacat pe piept, daca noi jucam fotbal si faceam performanta, stadionul ar fi fost plin… NU MARCA FACE UN CLUB CI PERFORMANTA SPORTIVA, ea atrage sponsori, suporteri samd…

  3
  1
 18. unubatran

  Vad ca nea Boglea bate campii in continuare cu un recurs chiar daca ciobanu’ a spus clar, NU.

  E de noaptea mintii in disperarea lui dupa faima… incredibil.

  Ce recurs faci nebunul familiei DACA ala pe care “il reprezinti”(si asta e mult spus, tu fiind intervenient accesoriu) , spune clar, STOP.

  E clar, eu traiesc intr-o lume de nebuni…

 19. unubatran

  @alexandru-h ceea ce spun eu invalideaza ceea ce spui dumneata. Ca sa se ajunga la ceea ce spui dumneata, ciobanul trebuie sa-si dea OK-ul. Stim cu totii ce a declarat Magnificul.

  Drept urmare, dumneata ai sarit un pas esential, de aceea te-am rugat sa ma luminezi.

  Cred si sper ca amandoi vorbim limba romana, nu? 😉

 20. quark

  becali este foarte multumit de starea de fapt actuala si nu va face nimic in plus, temerile lui au fost:
  – sa nu fie obligat sa plateasca despagubiri;
  – manageriatulde dupa iesirea de la ‘facultate’, promovarea antrenorilor incepatori si cuminti si restul nazbatiilor devenite clasice la becali sa nu conduca la contestari din partea suporterilor, iar tonul venea de la galerii; omul are interes zero pentru titluri, Cupa Romaniei, nume, marca, totalitatea palmaresului, tot ceea ce inseamna aspiratiile suporterilor, singurul lui scop este sa demonstreze ca se pricepe la fotbal si crede c-o poate face intr-un singur mod – vanzand jucatori

  ‘Băi, Piţi (Victor Pițurcă), eu vorbesc, dar eu sunt mulţumit cu echipa care o am eu.

  Steaua este altceva, brandul e mare, nu pot să fac ce vreau eu. Aveam probleme, nu eram liniştit’ -04.04.2021

  din pacate, unul din reperele fotbalistice ale sud-estului Europei, cea mai frumoasa poveste din fotbalul romanesc a fost divizata de orgolii si interese mercantile

  actele nu sunt acoperitoare, totusi becali a fost atras de Piturca si Paunescu cu perspectiva de a prelua Steaua, omul si-a bagat banii acolo unde toata lumea fotbalistica a stiut: la Steaua; in momentul de fata, acest nume(marca) cu tot ce inseamna dpdv sportiv nu-l mai intereseaza pe becali, omul cauta doar linistea in care sa-si poata exercita priceperea in ale fotbalului

 21. alexandru-h

  @unubatran

  Unde am scris pe site-ul asta ca sunt un fan al efortului Asociatiei de a obtine „palmaresul” in instanta cand pana si pe threadul asta am vreo 2 postari in care explic cu subiect si predicat ca e o actiune inutila? Mai citim si noi ce zic interlocutorii inainte de a le pune cuvinte in gura?

   1. alexandru-h

    @unubatran

    M-ai intrebat exact treaba aia.

    „Cum poate face recurs cand ciobanul a spus STOP? Lumineaza-ma, te rog.”

    Adica recursul la actiunea lui Boglea. Si ti-am zis deja ca nu dau doi lei pe actiuni in instanta pentru recuperare de „palmares”.

 22. Ioan FCSB

  Noi suporterii intelegem destul de clar situatia actuala. Mai ales ca partea cu care suntem in litigiu se contrazice singura zicand Pana nu demult ca daca ar fi fost intr-un parteneriat public privat nu ar Mai fi contat CIS-ul, iar dupa decizia din 28.06.2021 conteaza CIS-ul si in acest caz. CIS care vorba lui Alexandru nu poate fi transferat de la un Club Sportiv la un club de fotbal. A fost un proces Mai mult pentru noi suporterii decat pentru UEFA sau frf. Ca sa intelegem ceva. Noi cei multi care am ramas cu fcsb intelegem. Dar Becali ne intelege pe noi? Ca vrem sa avem si noi un cuvant de spus la aceasta echipa? Ne intrebam de Mii de ori oare de ce nu suntem si noi ca rapidistii sau dinamovistii. Pai aia ar intra peste Vlad in vestiar dupa gafele cu Rapid Viena sau Cfr Cluj si l-ar da afara in suturi de pe stadion. Noi nu putem face asta ca il suparam pe Gigi.
  Gigi noi te intelegem pe tine. Dar tu ne intelegi pe noi cei 70% care nu il Mai vrem pe Vlad titular? Asta pentru tribune pline pe viitor.

  1
  1
 23. @red

  Nu m-am bagat prea mult in seama in sectiunea comentarii pana acum, nu va cunosc, nu am si nu am avut nicio divergenta cu nimeni pe aici, dar da-le dracu’ de comentarii, frate, jumatate sunt despre vlad si dracu lacu… nu vreau sa atac pe nimeni, dar devin penibile deja comentariile astea. Gata, v-ati spus parerea. Daca scrieti obsesiv aceleasi lucruri aici nu o sa se schimbe ceva. Acesta este un forum. Vorbim, discutam, ne dam cu parerea, mai schimbam informatii, dar sa o tii luni intregi cu aceeasi tema, cu acelasi subiect… da-l dracului de forum… calmati-va baieti. Aici se discuta despre fcsb. Pentru unii steaua, pentru altii nu. Fiecare cu ale lui. Dar nici asa sa deveniti stresanti cu aceleasi discutii zi de zi, articol de articol. No ofense!

  3
  1
 24. Saviola_7

  ?

  Intru de mulți ani și citesc aproape in fiecare zi comentariile de pe acest site.

  Ioane tu ai un milion de comentarii pe DOAR doua teme: Tatarusanu și Vlad.

  Sa ii iei cu tine in pat si sa-i fuwti pe amândoi ca prea vorbești cu drag de ei, faceți un trio.

  In rest toate cele bune și Forza Steaua!

 25. keyser-soze

  @red, chiar asa, ai dreptate. Nu a mai comentat nimeni jocul echipei, parada lui Vlad pe final de meci…nimic.
  Meciul a fost la discreția noastră dar am dominat steril. După ce am marcat golul ne-am retras inexplicabil. 1-0 este un scor periculos mai ales ca jucam pe sintetic și pe o vreme caniculara după o cursa cu avionul de cel puțin 5 ore.
  La plusuri as pune galeria, jocul lui Cordea și a lui Alexandru Crețu, parada lui Vlad pe final de meci care ne-a salvat de un egal nemeritat.
  La minusuri as pune jocul slab făcut de Steaua și…..de ce bucuria aia exagerata la final de meci?? E un rezultat care nu ne califica deocamdată.
  Câte ceva despre audiente (ioaneeee). Meciul naționalei a fost urmărit de doar 193.000 de romani pe TVR 1 și 69.000 de telespectatori pe Eurosport 2. Meciul a fost pe locul 4 la orașe și pe locul 6 în țară.
  Meciul Stelei a fost pe primul loc la orașe și pe locul 2 la nivelul întregii țări. Partida de pe Arena Naţională era urmărită de 1.139.000 de telespectatori.
  https://www.paginademedia.ro/audiente-tv/audiente-meciuri-honduras-romania-fcsb-kagarandy-20309335

  4
  1
  1. Ioan FCSB

   Meciul Nationalei a fost la ora 14:00 intr-o zi de Joi cand majoritatea oamenilor sunt la munca. Sa compari meciul de Maine cu South Korea de la ora 14:00. Si daca vom avea sanse de calificare si pe cel cu New Zealand. Romanii nu prea isi dau seama dar avem sanse sa obtinem prima medalie olimpica din Istoria Romaniei. Niciodata in sport sa nu compari UEL sau UCL cu Jocurile Olimpice! Nici macar campionatele Europene sau Mondiale de fotbal nu se pot compara. Deoarce au devenit din ce in ce Mai comerciale. Acolo daca nu ajung in finala doua tari deja consacrate in fotbal audienta se va injumatati. De aceea Anglia a fost ajutata de arbitrii sa ajunga in finala. Pentru ca sponsorii doreau audienta maxima a finalei. La Jocurile Olimpice nu va Mai fi asa. Finala va fi jucata de echipele care o merita. Sa speram ca una dintre echipe va fi Romania. Desi este greu! Toti sportivii vor o medalie olimpica, deoarece acest lucru se intampla o data in viata sau chiar niciodata.

   1
   3
 26. Ioan FCSB

  Cum zic ceva de Gigi. Cum apar aparatorii lui probabil platiti sa atace. Bine boss daca voua va convine umilinta nu aveti decat. Dar sa nu va vad cum va plangeti pe aici la prima gafa a Celui Mai slab portar din Istoria Stelei. V-am salutat. Din acest moment sunt neutru. Nici cu fcsb, nici cu CSA! Toti ati distrus aceasta echipa si o faceti in continuare.

  1
  4
 27. keyser-soze

  Ioane, cauta în comentariile tale și ai sa vezi ce ai spus. Ai spus ca meciul Stelei va avea audienta mai mica decât națională și ca pe stadion va fi doar vasglo.
  Avem și ceva vești bune. Meciul se va juca la Erevan din cauza ca Kazahstanul este pe lista rosie ca urmare a creșterii cazurilor de covid.
  Vom juca la Erevan, pe gazon natural de la ora 16.00, ora României.

  1. Ioan FCSB

   Da. Am spus asta ca nu mi-am dat seama la momentul respectiv ca este in cursul saptamanii meciul. Dar la cel de Maine chiar pot pune pariu cu tine ca va bate orice audienta. Meciul de Joi s-a disputat chiar inainte sa inceapa oficial Jocurile Olimpice. Multa lume a crezut ca o fi vreun meci amical. Apropo, pentru festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de ieri ai vreo audienta? Sunt curios cati Romani Mai apreciaza sportul adevarat.

 28. Saviola_7

  OFICIAL

  Shakhter – FCSB se va disputa la Erevan!

  Partida dintre FC Shakhter Karagandy și FCSB, din manșa a doua a turului 2 preliminar al UEFA Europa Conference League, se va disputa joi, 29 iulie, în Armenia, la Erevan.

  Această decizie a fost luată odată cu introducerea Kazahstanului pe lista roșie, ca urmare a creșterii numărului de infectări cu COVID-19 din această țară.

  Meciul va începe la ora 16:00 (ora României), pe stadionul ”Vazgen Sargsyan”, din Erevan.

  În partida tur, FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului înscris de Andrei Cordea, în minutul 38.

  Sursa: http://www.steauafc.com

  1. vasglo

   O veste buna pentru echipa, avand in vedere scurtarea deplasarii si, sa speram, terenul cu iarba naturala.
   Dar, si pentru unii care vor avea posibilitatea sa se adreseze direct la Radio Erevan pentru a afla ce trebuie sa faca ca sa nu mai posteze si aici! 🙂

   1
   1
 29. vasglo

  Revin cu o intrebare la care cred ca toata lumea de buna credinta merita un raspuns oficial:

  Cine plateste si cat pentru ca o echipa de amatori sa joace un meci amical de Liga a 2-a pe un stadion de 100 milioane de euro construit din bani publici?
  Sub pretextul, nobil de altfel, de a gazdui in Romania 4 meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal, o clona creata in 2017, in curtea unei U.M., primeste cadou spre folosinta un stadion construit din banii nostri, ai tuturor.
  Este al doilea meci amical pe care clona il joaca pe acest stadionul in dispretul nostru, al tuturor….

  2
  1
  1. Ioan FCSB

   Echipa de fotbal CSA2017 nu este decat creatia unora ca tine si ca altii de pe aici Vasglo. Voi care ii dati puterea lui Becali sa faca, ce vrea cu Steaua. Catre suporteri spune ca asta este Steaua, iar lui Piturca ii spune in privat ca lui ii convine ca nu Mai este patron la Steaua ca nu Mai are asa multe responsabilitati. Uite oamenii nu l-au Mai suportat si au ales sa se razbune asa ca au creat Steaua lor. Este foarte tare ca la meciul CSA vs Rapid din 2018 nu am vrut sa particip deoarece stiam ca acolo nu va juca Steaua. Acum a ajuns si rapid in Liga 1 si tot nu cred ca voi ajunge pe stadion… ???

   1
   1
 30. keyser-soze

  Ana Maria Popescu – 36 de ani
  ” Dacă la Beijing nu am avut maturitatea necesară de a mă bucura de acea medalie, acum sunt foarte mulțumită de ce am reușit să fac.

  Și e maximum ce puteam face la ce pregătire am avut, la ce chin și la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem și pe asta. A fost maximum ce puteam face. ”
  Lasă că au Pacionel, enceanu, oprita și Ogăraru salarii mari.

  1
  1
 31. xray Autor articol

  @Tudz

  Să nu ne pripim! Să vedem motivarea. Ce a circulat pe aici și pe internet este minuta de incheiere a ședinței, NU MOTIVAREA!!!
  ?Apoi, mai urmează și Recursul la ICCJ. Deci…

  ?Oricum, ce s-a decis nu are repercursiuni, asupra vreunei părți, CSA sau FCSB fiind o acțiune în constatare.‼

  În concluzie:

  1️⃣ Este numai o ACȚIUNE ÎN CONSTATARE, egală cu zero. Acțiunea civilă cu efect juridic este acțiunea în revendicare.
  2️⃣ Nu este definitivă și irevocabilă! Nu este executorie !
  3️⃣ Este minuta de încheiere a ședinței și nu este motivarea sentinței!

  Restul e retorică…

 32. vasglo

  Corect, numai că Încheierea sedintei de deliberare, este esența judecății și cuprinde Hotărârea Judecătorilor. Motivarea este, in esența, filmul acțiunii, cu pozițiile părților, acte și fapte acceptate sau respinse, etc. cu relevanță în proces.. Nu știu în ce masura Motivarea va conține elemente care sa contrazică Încheierea. Poate ceva legat de natura sportivă a speței, care ar putea excede competența unei instanțe civile. Cu atât mai mult cu cât fotbalul a ajuns un sport cu organizare și reglementări internaționale specifice, care exced „naționalul” și politicul. Oare voi avea plăcerea asta sau e doar un vis? ?

Lasă un răspuns