Războiul stelelor: Palmaresul

Astăzi, 16.11.2020, este primul termen la Apelul pentru „Acțiunea în constatare”, inițiată de CSA în dosarul nr. 48951/3/2017 prin care se solicită recunoașterea dreptului la palmaresul fotbalistic din perioada 1947-2003.

ℹ”Acţiune în Constatare” (AC) esteacţiune civilă prin care se cere ca instanţa de judecată să constate, prin hotărârea sa, fie existenţa unui drept (atunci când nu este posibilă promovarea unei acţiuni în realizarea acelui drept), fie inexistenţa unui pretins drept al pârâtului.”

⚠️Hotărârea judecătorească pronunţată în cazul unei „AC” NU este susceptibilă de executare silită; de îndată ce a rămas definitivă, ea consfinţeşte cu puterea lucrului judecat existenţa sau inexistenţa dreptului ori al raportului juridic.

„AC” are un caracter subsidiar cât timp reclamantul are la dispoziţie un alt mijloc procedural pentru realizarea dreptului: „Acţiune în realizare”, „Contestaţie la executare” etc. El nu poate utiliza „AC”, aceasta urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.

👉Cu alte cuvinte, pentru FCSB nu are niciun efect, fiind numai o „acțiune de imagine” pentru CSA.

Asociația Salvați Steaua și Asociația Steaua 1947 doresc să se implice în proces alături de FCSB și au depus cereri  de intervenție accesorie. Urmează să primească (sau nu) acceptul din partea completului de judecată.

ℹ”Intervenţie Accesorie” (IA) este cerere incidentală prin intermediul căreia o terţă persoană participă în procesul civil pentru apărarea drepturilor uneia dintre părţi. Prin intermediul „IA” terţul nu promovează în justiţie o pretenţie proprie, distinctă de aceea a părţii în favoarea căreia a intervenit. „IA” este admisibilă în orice materie, întrucât nicio dispoziţie legală nu limitează o atare posibilitate.

X Ray

Lasă un răspuns