home
29-06-11

Steaua - de la MApN la Becali (6)

Recompensând măreţele realizări ale Administraţiei Viorel Păunescu, care a îngropat clubul în contraperformanţe fără precedent, onor Ministerul Apărării Naţionale hotărăşte, prin Protocolul din 7 martie 1999, bazat pe Hotărârea de Guvern nr. 66 din 4 februarie 1999 a „transmite dreptul de folosinţă gratuită pentru spaţiile şi terenurile destinate activităţilor sportive aflate în administrarea sa către Asociaţia Fotbal Club Steaua pe o perioadă de 20 de ani”.

De remarcat punctele 11, 12 şi 16 ale Protocolului, dar – mai ales – punctul 10.

(...) 10. Marca de identificare a Asociaţiei Fotbal Club Steaua este cea înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, conferind Asociaţiei dreptul asupra mărcii, dobândit şi protejat prin Legea nr. 84/15.04.1998

11. Lucrările de construcţie prevăzute la pct. 1, aflate în momentul încheierii protocolului îm execuţie şi finanţate din alte surse decât bugetul de stat, vor fi continuate de Ministerul Apărării, prin înscrierea prin înscrierea lor în programul propriu de investiţii, potrivit prevederilor legale. Odată finalizate, acestea reprezintă proprietate a statului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi vot fi folosite, cu titlu gratuit, de Asociaţia Fotbal Club Steaua pe baza unui proces-verbal de predare-primire distinct.

12. Datoriile şi creanţele CSA Steaua şi ale fostei secţii de fotbal profesionist contractate anterior datei de 8 iulie 1998 în exclusivitate pentru componenţii echipei de fotbal, tehnicieni şi antrenori, precum şi cele legate de participarea echipei la competiţiile interne şi internaţionale, vor fi preluate de Asociaţia Fotbal Club Steaua în Baza unei convenţii separate.Mijloacele fixe şi mijloacele circulante existente în gestiunea fostei secţii de fotbal profesionist a clubului sportiv al Armatei Steaua la data semnării protocolului, vor fi preluate de Asociaţia Fotbal Club Steaua pe baza unui proces-verbal de predare-primire distinct.

(...)

16. (...) Pentru realizarea unor investiţii sau modificări la structura spaţiile deţinute în folosire este necesar avizul prealabil al Ministerului Apărării Naţionale.

17. Asociaţia Fotbal Club Steaua Bucureşti se obligă să pună la dispoziţia MApN, în mod gratuit pe durata termenului de valabilitate: a protocolului o lojă, (indescifrabil) de locuri la fotolii şi 20 de locuri la Tribuna „0” ale stadionului „Ghencea”.

APROB APROB
Ministru de Stat Preşedintele Asociaţiei Preşedintele Asociaţiei
Ministerul Apărării Naţionale Fotbal Club Steaua Bucureşti (ss) VICTOR BABIUC (ss) VIOREL PĂUNESCU


De acord
Rog aprobaţi

Şeful Statului major General
General de corp de armată
(ss) CONSTANTIN DEGERATU

De acord
Rog aprobaţi

Secretar de Stat şi Şef al Departamentului
Pentru Politica de Apărare
(ss) IOAN MIRCEA PLÂNGU

Iată şi textul Hotărârii de Guvern, care se referea, în titlu, la „transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în municipiul Bucureşti.”

HOTĂRÂRE Nr. 66 din 4 februarie 1999
privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în municipiul Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMÂNIEI
ACT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 8 februarie 1999

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1
Se aprobă transmiterea imobilului, identificat conform datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale, în folosinţă gratuită, pe o perioada de 20 de ani, Asociaţiei Fotbal Club "Steaua" Bucureşti.

Art. 2
(1) Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Asociaţia Fotbal Club "Steaua" Bucureşti.

(2) Protocolul cuprinde şi obligaţiile ce revin Asociaţiei Fotbal Club "Steaua" Bucureşti în legatură cu folosinţa imobilului transmis.


PRIM-MINISTRU
RADU VASILE


Contrasemnează:

Ministru de stat,
Ministrul Apărării Naţionale,
Victor Babiuc

Ministrul Finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Ministrul Tineretului şi Sportului,
Crin Antonescu

ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se transmite în folosinţă gratuită Asociaţiei Fotbal Club "Steaua" Bucureşti

------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile tehnice ale imobilului

Locul unde este situat: Bucureşti, bd Ghencea nr. 45, sectorul 6
------------------------------------------------------------------------------

1. Stadionul Ghencea, compus din:

Tribună oficială, Tribuna I, Tribuna a II-a, Peluza 1, Peluza 2

Parcările de la tribuna oficiala – suprafaţă construită = 12.318 mp
– suprafaţa terenului = 37.700 mp2. Terenuri de antrenament (nr. 4, 5, 6 si 7)
- suprafaţă = 33.825 mp

3. Teren de minifotbal
- suprafaţă = 4.032 mp

4. Terenul dintre tribuna I si Fabrica de Confecţii, adiacent parcării
- suprafaţă = 34.390 mp

5. Parcări betonate
- suprafaţă = 9.275 mp

6. Garaj din tablă ondulată
- suprafaţă construită = 130 mp

7. Clădirea Centrului de Copii şi Juniori - parţial
- suprafaţă = 531 m (2/3 din clădire)

8. Baza hipică
- suprafaţă construită = 5.284 mp
- suprafaţa terenului = 75.000 mp

------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: Suprafaţă construită = 27. 538 mp
Suprafaţa terenului = 194. 222 mp


Filip Pindean

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

Steaua - de la MApN, la Becali (1)

Steaua - de la MApN, la Becali (2)

Steaua - de la MApN, la Becali (3)

Steaua - de la MApN, la Becali (4)

Steaua - de la MApN, la Becali (5)

FCSTEAUA.RO este un site deschis, facut de suporteri, pentru suporteri. Asteptam articolele scrise de voi, daca aveti ceva de spus si credeti ca o puteti face intr-un articol, nu ezitati!

AFC Astra

FC Steaua
Duminica 12 Apr 2015
Ora 19:30
Marin Anastasovici
Etapa a 26-a, Liga I
TV DigiSport1
TV LIVE