Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/07/2021 in all areas

  1. 1 like
  2. 1 like
    Inainte de a dispune alte sanctiunii, moderatorii au obligatia de a-i atentiona prin mesageria privata pe userii cu 0% nivel de avertizare. Prezenta reglementare nu se aplica in cazul faptelor unor fapte mai grave (injuraturi, amenintari, jigniri sau alte abateri regulamentare grave). Implinirea termenului de 30 de zile fara incidente, duce automat la inlaturarea de pe lista a userului atentionat si reluarea intregii proceduri in cazul unei abateri ulterioare a acestuia. Avertismentele verbale nu sunt contestabile (pe topicul de nemultumiri, orice alt topic sau mesagerie privata). Nerespectarea acestei reguli se sanctioneaza cu +10%. Lista actualizata a utilizatorilor avertizati : 28.03.2014 - asprilia , off-topic trolling