home
18-10-08

De la lume adunate ºi-n catrene prelucrate. (6)

Dumitru Dragomir:Dacã nu era criza asta financiarã mondialã ºi mai creºteau terenurile lui Gigi Becali sã aibã o avere de cinci miliarde, Mourinho putea sã stea doi – trei ani de zile Î România ºi sã antreneze pe Steaua.

Parcã-l vãd pe lusitan
Cu-n apel de la cioban,
Ascultând tactici, indicii,
ªi spunând: „Acu-l bag, Gigi!“


Marius Lãcãtuº:Prin ceea ce a arãtat Steaua pânã acum, nu cred cã a dezamãgit.

C-un antrenor de Inter-Gaz
Rãmâne hazul de necaz,
Râdem prosteºte, sacadat,
Cã s-a mai dus un campionat...


Marius Lãcãtuº:Dacã se va considera cã am greºit, ar fi normal sã fiu sancþionat.

Ce mai e normal la Steaua?
Cã ne cântã cucuveaua!
Cine sã-þi dea sancþiuni,
Gigi, sau ceilalþi nebuni?!


Gigi Becali:Ce sã facã Lãcãtuº, sã inventeze atacanþi?

Lãcã sã-ºi facã bagajul,
Sã Îcheie mariajul,
Sã caute atacanþi,
La copii, la debutanþi.


Argãsealã:Cu Lyon o sã fie altfel, veþi vedea o altã Steaua!

Am bãtut cuie Πmasã,
M-am baricadat Πcasã,
Cu cinci lacãte ºi-o ialã,
IAR VORBEªTE ARGăSEALă!!!


George Ogãraru:Sunt deranjat cã fanii afiºeazã asemenea mesaje.Nu salariile vorbesc la Steaua. Oamenii care sunt Î anturajul Stelei ar trebui sã se gândeascã când Îcurajeazã asemenea comportament. Sunt total dezamãgit de atitudinea fanilor.

Ai ºi tu „glob“ ca ºi Gigi,
Dar cam eºti duºmanul mingii,
Jucãtor de Împrumut,
Panaramã ºi rebut...


Ferfelea:Nu ºtiu dacã Steaua putea face mai mult Πfaþa noastrã.

Dacã a ajuns Ferfelea
Sã ne punã pe bãþ pielea,
Atunci s-a tãiat caimacu’,
Duceþi-vã toþi la dracu’!


Giovanni Becali:Lui Ricã Neaga i-am zis astã varã sã meargã la GroznÎi sã câºtige douã milioane de dolari. Mi-a zis cã nu merge el printre bombe ºi uite, preferã sã stea aici deºi nu joacã.

Dacã lu’ Gigi nu-i place,
Ricã nu poate sã joace,
N-a vrut bombe ºi rãzboi,
L-a trimis Î C, la oi...


Gigi Becali:Kapetanos are toate ºansele sã plece de la echipã Î iarnã. Nu e un atacant de valoare, nu e un atacant de Steaua, pe scurt nu e ce vreau eu de la un atacant!Dacã lipseºte Dayro nu facem nimic. În iarnã aduc alþi atacanþi.

Iar transferi tu atacanþi?
Alþi bufoni, alþi figuranþi?
Nu te mai saturi odatã,
Sã tot dai cu bâta-n baltã?


GSP:Primul atacant pe lista Stelei: Fabbiani.

Cu un atac cam pustiu,
Ne lipsea un durduliu,
Cam leneº, cam cãpcãun,
ªi ca Gigi, un nebun...


Pro Sport:Dicã plânge dupã Steaua. Dupã experienþa nereuºitã din Italia, Nicolae Dicã viseazã sã se Îtoarcã Î Ghencea.

Ca orice fiþos ratat
Dicã plânge Îfundat,
Îi e amarã guriþa,
Serie A nu-i Mioriþa...


Sport.Ro: FUNNY:Fanii adversarilor Stelei au lansat deja pe net cel mai nou banc dupã ultimul rezultat al Stelei din Cupa României, Sportul – Steaua 2 – 0: Asta e viaþa de stelist, ºi cu bune ºi CUrelea.

ªi cu bune ºi CUrelea,
În canide crapã fierea,
Iar sub pod adie o boare,
Un vânt de retrogradare...


Pro Sport:Blogul lui Gigi face ravagii!

Face furori ºi ravagii,
Accidente ºi carnagii,
Tot nãtângu’ fãrã ºcoalã
Are o Mecca virtualã...


Gigi Becali:Eram premiant pânã Î clasa a opta,a noua. În a noua ºi a zecea am participat la olimpiada de matematicã! Dar dupã am ajuns sã fiu ºi corigent. Nu mai erau formulele de bazã, trebuia sã Îvãþ alte teoreme, formule. Deja aveam ºaptesprezece ani ºi Îmi plãcea ºi mie sã merg prin oraº.

Învãþând Legea lui Ohm,
Poate ajungeai un domn,
Bãtând strada-n lung ºi-n lat
Ai ajuns prost, dar bogat!


Gigi Becali:Eram primul la muls, la tuns, eram primul la toate.

Primul la muls, primul la tuns,
Eºti ºi primul cu mir uns,
Ai ajuns cel mai bogat
Într-o þarã de rahat...


Gigi Becali:Am avut o copilãrie frumoasã, fãrã jucãrii. Jucãriile mele erau mieii ºi oile.

Þi-au marcat copilãria,
Oaia ºi cu mârlãnia,
Ai s-ajungi un decrepit,
Eºti chiar de compãtimit...


Gigi Becali:Am jucat vreo douã luni de zile la dinamo când eram copil.

Acum ne-am mai lãmurit,
Ceaþa s-a mai risipit:
Þi-au rãmas multe sechele,
De la clubul de cãþele...


Gigi Becali:Becali e un brand.Eu pot sã fac pui Gigi Becali,dacã vreau.

Ajunºi Πultimul hal,
Avem ºi brand naþional,
Ca un benchi, ca un cucui,
Acum vrea sã fete pui...


Jose Mourinho:Am venit Î România pentru cã sunt prieten cu familia Becali.

E o vorbã din strãbuni
Cu deºteptu’ Ître nebuni,
La matale am constatat,
C-a tunat, v-aþi adunat...


Naºu’:Nu Îþeleg ce este aºa de important la Mourinho. Ce mare antrenor e el?

E mai bun ca Sãpãligã,
Joacã an de an ΠLigã,
E deºtept, e educat,
Nu ºtie de „Naºi“, de blat...


Florin Cãlinescu:Mutu nu mai pune osul! Chivu nu mai pune osul! Raþ nu mai pune osul! Marica nu mai pune osul! Ei au de luat salariu sãptãmânal.

Nimeni nu mai pune osu’
Cã-i periem cu frumosu’,
Sunt exemple, sunt modele,
Sunt doar niºte muhaiele...


Sport.Ro:Iuliu Mureºan, “spion” Pe Stamford Bridge!

Un James Bond cam durduliu,
Cam fâºneþ ºi cam chefliu,
A venit sã se distreze
Cu Cheecky Girls sã danseze...


kornel dinu:Este un decalog fãcut de FRF, cu vreo patru prevederi, care seamãnã cu cele ale lui Moise.Sã nu faci, sã nu furi, sã nu κeli.

Mult prea mulþi analfabeþi,
Mulþi Moise cu epoleþi,
Mulþi puhavi ºi mulþi guºaþi,
ªi mulþi filosofi rataþi...


Julio Cesar:dinamo n-a jucat ΠLigã? Serios?

Sã avem parol mon cher,
Mai bine stãteai ºomer,
Decât s-ajungi sã semnezi
Cu un club de maidanezi...


GSP:Peseiro la interogatoriu cu suporterii! Peseiro a rãspuns joi searã Îtrebãrilor a peste douã sute se fani Îfierbântaþi.

Cum s-o simþi lusitanu’
Anchetat de Corsicanu?
Cum o fi sã dai raport
Unui spoitingir de cort?


Gigi Becali:Mourinho mi-a zis cã Îl ºtie pe Jose Peseiro. Mi-a mai spus cã Î Portugalia lui Peseiro i se zice Domnul Aproape. Aproape sã câºtige campionatul,aproape sã câºtige Cupa UEFA, aproape sã facã performanþã.

Din aproape Î aproape,
A ajuns sã se Îgroape,
Sub un pod a eºuat
În laguna cu scuipat...


Pro Sport:Lucescu-junior acedat nervos. Mai Îtâi i-a Îjurat pe cei din tribune, iar Î repriza a doua le-a arãtat degetul mijlociu.

Ce naºte din cimpanzeu,
E golan ºi derbedeu,
Dar Î reclama la iaurt,
Pare un tip bine-crescut...


PorumBoyu:Vreau Cupa României!

Porumbu’ e tare-n gurã,
Nu numa-n agriculturã,
Vrea din Cupã sã se-mbete
Cu rachiul de ºtiulete...


Pinalti, primare de Chiatra:Iordãnescu n-a fost deloc curat ca antrenor.

Din când Î când viermii prind glas,
Atunci atât ne-a mai rãmas:
Sã curãþãm, sã dãm cu clor,
Sã-nchidem gura viermilor...


Gheorghe Nechita, primare de Ieºi:Lumea trebuie sã ºtie cã fãrã primar ºi fãrã primãrie nu exista echipã de A la Iaºi!

Þi-au murit lãudãtorii,
Limbuþii ºi cântãtorii?
Te simþi singur ºi stingher?
Fã-þi ºi tu un blog, moncher...


Andreea Mantea:Sã arãtãm lumii cã ºi noi avem mingi!

Arãtaþi lumii balcoane,
Craci, funduri ºi silicoane,
Veþi Îscrie sigur golu’,
Dându-vã de-a rostogolu’...


Maria Andrieº:Concentrarea “tricolorilor” este invers proporþionalã cu distanþa dintre funie ºi par.

Maria, plinã de har,
Mãsoarã par dupã par,
Când vrea fotbaliºti sã-mbie
Se leagã ºi c-o frânghie...


Maria Andrieº:Blocajele astea apar la persoanele cu o imagine de sine exageratã. Cei care se cred “cocoºi”, cei care se dau mari ºi tari ºi atoateºtiutori.

Fii Marie mai discretã,
Nu te da mare expertã,
Cã avem din moºi-strãmoºi
Doctorande Πcocoºi...


GSP:Iepuraºul Alejandra Maglietti: “Mi-e fricã sã nu fiu consideratã prostuþã”.

Vrei sã nu mai fi prostuþã?
Pune-þi ceva pe la puþã,
O pelincã sau un preº,
Ca Maria Andrieº...


Cãtãlin Tolontan:Sãtui de fliturile lui Piþurcã, procurorii l-au sãltat, dar proba competenþei ºi-o vor da la tribunal.

Când te cheamã Tolontan
ªi eºti bâtã, bolovan,
Molfãi para mãlãiaþã,
Umpli blogu’ cu mãtreaþã...


Alin Buzãrin:Suporterii români, de când se ºtiu, strigã “Pe ei,pe mama lor!” Sã recunoaºtem cã nu ni se potriveºte deloc! Mai degrabã ar merge “Pe noi, pe mama noastrã!”

Mama lor sau mama voastrã,
Lumea de azi e cam proastã,
Vã dã banu’, faceþi cheta,
ªi vã tot vindeþi gazeta...


GSP:Miticã Dragomir vrea sã se Îtoarcã Î PRM dupã expierienþa nereuºitã de a se Îregimenta Î PDL. ªi este primit Îapoi cu braþele deschise. Liderul Corneliu Vadim Tudor a declarat cã Dragomir va candida pe un mandat de deputat Îtr-un colegiu din Judeþul Olt la alegerile din 30 Noiembrie.

Dezgropând mortul din mormânt,
Te vei murdãri cu pãmânt,
Salvând un ºarpe din necaz,
El te va muºca de obraz...


Pawel Golanski:Vreau sã câºtig campionatul cu Steaua.

În fotbal nu-i cum vrea Domnu’,
Ci e dupã cum vrea omu’,
Interesul poartã fesu’,
Naºu’ face palmaresu’...Cristian Ionuþ
(LDS)

FCSTEAUA.RO este un site deschis, facut de suporteri, pentru suporteri. Asteptam articolele scrise de voi, daca aveti ceva de spus si credeti ca o puteti face intr-un articol, nu ezitati!

AFC Astra

FC Steaua
Duminica 12 Apr 2015
Ora 19:30
Marin Anastasovici
Etapa a 26-a, Liga I
TV DigiSport1
TV LIVE