home
01-09-07

STEAUA ªI TEMPLUL DIN GHENCEA

La Îfiinþare Î 1947, noua echipã de fotbal a militarilor a jucat pe stadionul „Bonaparte”, situat prin preajma palatului Victoria. Superbã asociere pentru o echipã care-ºi propuse o campanie napoleonianã triumfalã. Peste noapte (o noapte a Istorie care a durat aproape jumãtate de secol), autoritãþile comuniste l-au transformat pe Napoleon Î Ilie Pintilie, s-a pus ºapcã Î loc de pãlãrie ºi Î a vremii nimicnicie stadionul a dispãrut sub lame de buldozer. Sportivii militari s-au „retras”, „Î pribegie” pe aliniamentele stadionului ANEF(devenit al Republicii ºi mai târziu Neant !) sau „23 August”.

Moda lansatã a cuplajelor (Steaua, Dinamo, Rapid, Progresul, apoi Sportul Studenþesc, ultimele 3 cochetând alternativ cu „B”-ul) oferea douã meciuri consecutive de regal microbistic duminical, pe fodul rarelor bucurii de atunci. Prin anii 1970, de miºcarea sportivã militarã rãspundea generalui Ion Coman. Nu ºtiu cât va rãmâne el Î istorie dând mâna cu preºedintele Statelor Unite, ca autor de strategii de „luptã a Îtregului popor” sau personagiu controversat implicat Î evenimentele de la Timiºoara(vai, istoria nu se scrie numai cu pozitivi impecabili), dar sigur va dãinui prin douã reflecþii spirituale de mare adâncime: „aþi observat cã transpiraþia sportivului nu miroase urât ?” ºi „Pentru mine, Apolzan a fost mai mare decât Beckenbauer”. Atât era de Îdrãgostit generalul de fotbal ºi de jucãtorii Stelei Îcât prefera sã-ºi facã sauna Î vestiarul fotbaliºtilor. Când apãrea la stadion, Liþã and compania pasau numai Î direcþia sa ºi la recuperarea mingii Îi umpleau agenda influentului om politic cu diverse cerinþe personale(eram doar Î epoca de aur la suprafaþã dar, Î plan secund, al erei „poþi sã-mi faci rost de ceva ?”).

La una dintre aceste Îtâlniri, care perturba antrenamentul, generalul Îl Îtrebã pe Ilie Savu, ºeful secþiei de fotbal a Stelei: „Mãi Paraºutã, de ce echipei noastre nu-i prea merge jocul ? De la Piºti Kovacs n-am mai luat un titlu. ªi se Împlinesc azi-mâine 5 ani. Unde-i orgoliu vostru de ofiþeri ai Oºtirii române ?” Atunci Savu dãduse ultima explicaþie din ºirul atâtor rapoarte justificative ale mersului mediocru al echipei: „Tovarãºe general, nu e permis aº ceva: Steaua n-are un stadion al ei. Practic noi jucãm mereu Î deplasare ?!” Asta se Îtâmpla Î primãvara anului 1973. Ce a fãcut bravul general numai el ºi cu finanþiºtii lui o mai pot spune, mai ales cã armata acþiona pe atunci mai mult ca o unitate de construcþii pe ºantiere, dând onorul cu lopata, nu cu arma. Sigur obiectivul n-a fost pe hârtie „un stadion de fotbal”, ci un teren pentru pregãtirea fizicã ºi volitivã a militarului aflat sub drapel.

Pe câmpul larg deschis spre serele Domneºtilor a apãrut numai Î 9 luni, prin mobilizarea zi-luminã a tuturor regimentelor de pe strada Antiaerianã o ridicãturã uriaºã de pãmânt, ce va adãposti cel mai cochet stadion de fotbal din România. Spre norocul lui, „Il Supremo”, ocupat cu misiile sale planetare(ºi alte bujii ?!) n-a trecut prin zonã, iar când generalul Ion Coman l-a pus Î faþa faptului Împlinit, dupã obiºnuita sa crizã de nervi, a acceptat rolul strategic al arenei, Î caz de rãzboi, aproape de centura capitalei(Îcã n-avea exerciþiul dãrâmãrii Uranusului). La 9.4.1974, suflarea stelistã ºi-a inaugurat templul cu meciul Steaua-OFK Belgrad(2-2). Ghencea a fost talismanul Stelei ºi al naþionalei. În 1976 trupa lui Ienei va câºtiga „cu teren propriu” al 8-lea titlu(iar Î urmãtorii 32 ani alte 15 !). Scriitorul Eugen Barbu a nemurit arena cu numele de „bomboniera din Ghencea”, chiar dacã, arhitectural, nu semãna cu stadionul River Plate cu care o compara autorul lui „Ianus”. Mãcar pentru clipele atât de dulci oferite steliºtilor κi meritã titlu de „bombonierã”.

Steaua salutã viitorema cu Ghencea sa modernã, ca un Îceput de piramidã. Conceptual ea nu-ºi putea proiecta un ideal de anvergurã Îtr-o groapã !

Constantin Ardeleanu

FCSTEAUA.RO este un site deschis, facut de suporteri, pentru suporteri. Asteptam articolele scrise de voi, daca aveti ceva de spus si credeti ca o puteti face intr-un articol, nu ezitati!

AFC Astra

FC Steaua
Duminica 12 Apr 2015
Ora 19:30
Marin Anastasovici
Etapa a 26-a, Liga I
TV DigiSport1
TV LIVE