home
15-08-07

Azi se Împlinesc 60 de ani de la primul meci al Stelei

Pe 15 august 1947, Steaua disputa primul joc din istoria sa, un amical cu Metalul Emil Costinescu din Sinaia. Bucureºti, 4 iunie 1947. În biroul Î care se aflau generalii Dumitru Petrescu ºi Oreste Alexandrescu, precum ºi colonelul Ion Isãcescu, se ia decizia constituirii primului club sportiv militar. Pe 7 iunie, generalul Mihail Lascãr, Ministru de Rãsboiu', a promulgat "Ordinul de Înfiinþare al Clubului Armatei Române, Asociaþia Centralã a Armatei, ASCA", cu ºapte discipline sportive, prima dintre ele fiind "foot-ball-ul".

Între 8 ºi 22 iunie, dupã apariþia Î "Glasul Oºtirii" a ordinului de "recrutare", la Regimentul 6 Mihai Viteazul, de lÎgã fostul stadion ANEF, au Îceput sã soseascã ÎtÎii sportivi. Pe 10 august s-a plecat Î primul cantonament, la Sanatoriul Balnear Sinaia. Pe 15 august, ASCA a disputat primul meci din istorie, un amical cu viitoarea Carpaþi din localitate.
Astãzi, Î Belarus, Steaua joacã un meci foarte important. Între cele douã borne sÎt fix 60 de ani.

Iatã cronica primului joc disputat de Steaua Î istorie, de fapt un "triunghiular" susþinut la Sinaia, Ître cele douã echipe militare formate ad-hoc ºi formaþia localnicilor.

"D. Braun (n.r. - antrenorul Coloman "Cibi" Braun) expune directivele ce trebuie sã-i cãlãuzeascã pe terenul de football... Terenul e atÎt de mare de-ar Îcãpea Îtr-o cutie de chibrituri... Echipa B terminã la egalitate cu sinãienii... Echipa A cκtigã cu 3-0. Gicã Popescu a marcat primul gol, Cozac pe al doilea ºi Floricã Marinescu pe al treilea... Apoi, Echipa B a Îvins Echipa A tot cu 3-0... Întoarcerea de la teren tot Î camioane. Ostaºii ºi muncitorii Îfrãþiþi intrau Î Sinaia, de unde, umilite ºi grãbite, maºinele Îdoliate de stabilizare plecau (n.r. - avusese loc conversia leului vechi cu cel nou, 20.000 la 1)... Dupã duº a urmat cina Îtr-o atmosferã mai antrenantã, apoi s-a trecut la distracþie...Cernea a fost cel mai timid ºi mai cumsecade dintre toate domniºoarele din salã ºi Îmbujorat la faþã cã a fãcut o partidã mare (e vorba de football)".

Materialul a apãrut pe cinci coloane Î "Glasul Armatei", oficiosul oºtirii, pe 17 august 1947, sub semnãtura locotenentului Nicolae Tãutu. Acesta era, practic, primul "cronicar" din istoria echipei. Tãutu (1920 - 1972) avea, la acea vreme, 27 de ani. Dupã 1948, se dedica versurilor patriotice, opera sa ÎcepÎd sã fie studiatã Πºcoli.

Cum arãta o zi de cantonament la Sinaia, Sanatoriul Militar

06:30 - deºteptarea
06:45 - 07.45 - antrenament "de dezmorþire", Πparcul oraºului
08:00 - duº
09:00 - micul dejun
10:00 - se dã suplimentul de marmeladã
10:30 - Îcep "ascensiunile" pe munte
12:00 - duº, masaj, program liber
13:00 - prÎzul
14:00 - 17:00 - program de somn obligatoriu
17:10 - duº ºi supliment de hranã
17:15 - 18:45 - antrenament (fotbal sau volei)
19:00 - 20:30 - teatru, film, plimbãri prin oraº
22:00 - stingerea (dacã nu e searã de dans)
23:30 - stingerea (dacã se danseazã!)

Cum se distrau

Penzeº era vedeta tuturor farselor. Din cauza lui, Cozac avea sã aterizeze, de pe un pat deºurubat, direct pe 10 gamele pline cu apã. Cernea juca "nasturi" cu copiii din parcul Sinaia, Panait fugea de la frizer, nedorind sã-ºi piardã podoaba capilarã pentru cã domniºoarele se strÎgeau ca la urs la "match-uri"... Taborschi ºi Racoºi jucau fie bÎza, fie fripta.

Gicã Popescu I, cel mai sexy

Pe teren, ca ºi pe ringul de dans, Gicã Popescu era numãrul 1. Nãscut la 27 iulie 1919, Gicã evoluase, pÎã sã ajungã sub comanda lui "Cibi baci", la Plevna Bucureºti, Gloria, Sportul Studenþesc, Sparta ºi Carmen, aºa cã avea o experienþã uriaºã. La Sinaia, admira nonstop picioarele trecãtoarelor, apoi se "bãga" la dans, chiar cÎte ºase Îtr-o ºarjã.

Gazeta Sporturilor

FCSTEAUA.RO este un site deschis, facut de suporteri, pentru suporteri. Asteptam articolele scrise de voi, daca aveti ceva de spus si credeti ca o puteti face intr-un articol, nu ezitati!

AFC Astra

FC Steaua
Duminica 12 Apr 2015
Ora 19:30
Marin Anastasovici
Etapa a 26-a, Liga I
TV DigiSport1
TV LIVE