Sign in to follow this  
Followers 0
Harald

Etapa 7

10 posts in this topic

Corona - Gaz Metan

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Pandurii - Dinamo

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Viitorul - Botosani

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Steaua - Sageata

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Otelul - Astra

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Petrolul - Concordia

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2:

peste/sub 2.5 goluri:

ambele marcheaza:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: da

 

Pandurii - Dinamo

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Viitorul - Botosani

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza:da

 

Steaua - Sageata

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Otelul - Astra

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: da

ambele marcheaza: da

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: da

ambele marcheaza: da

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: da

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Pandurii - Dinamo

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Viitorul - Botosani

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Steaua - Sageata

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Otelul - Astra

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Pandurii - Dinamo

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Viitorul - Botosani

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Steaua - Sageata

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Otelul - Astra

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Pandurii - Dinamo

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Viitorul - Botosani

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Steaua - Sageata

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Otelul - Astra

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Pandurii - Dinamo

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: da

 

Viitorul - Botosani

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

Steaua - Sageata

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Otelul - Astra

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: da

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2:x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

Pandurii - Dinamo

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: d

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

Viitorul - Botosani

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

Steaua - Sageata

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

Otelul - Astra

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: p

ambele marcheaza: n

Share this post


Link to post
Share on other sites

Virgil

 

Corona - Gaz Metan 1

U Cluj - CFR Cluj 2

Pandurii - Dinamo 1

Vaslui - ACS Poli Timisoara x

Viitorul - Botosani x

Steaua - Sageata 1

Otelul - Astra 1

Petrolul - Concordia 1

Ceahlaul - FC Brasov 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona - Gaz Metan

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza:nu

 

Pandurii - Dinamo

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri:sub

ambele marcheaza:nu

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri:sub

ambele marcheaza:da

 

Viitorul - Botosani

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri:sub

ambele marcheaza:da

 

Steaua - Sageata

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri:peste

ambele marcheaza:nu

 

Otelul - Astra

1x2:2

peste/sub 2.5 goluri:peste

ambele marcheaza:da

 

Petrolul - Concordia

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri:peste

ambele marcheaza:nu

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2:1

peste/sub 2.5 goluri:peste

ambele marcheaza:da

Share this post


Link to post
Share on other sites

misulikca

 

Corona - Gaz Metan

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

U Cluj - CFR Cluj

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Pandurii - Dinamo

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Vaslui - ACS Poli Timisoara

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Viitorul - Botosani

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

Steaua - Sageata

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: nu

 

Otelul - Astra

1x2: 2

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza: nu

 

Petrolul - Concordia

1x2: 1

peste/sub 2.5 goluri: peste

ambele marcheaza: da

 

Ceahlaul - FC Brasov

1x2: x

peste/sub 2.5 goluri: sub

ambele marcheaza:nu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0